Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της Famar, ύψους €174 εκατ. ευρώ, με νέα επένδυση από την Pillarstone

Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της Famar, ύψους €174 εκατ. ευρώ, με νέα επένδυση από την Pillarstone

Ο Όμιλος Famar ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, ανακεφαλαιοποίησης και ενδυνάμωσης της κεφαλαιακής της δομής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναδιάρθρωση αυτή, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα της σημαντικής προόδου που σημείωσε η Famar σε συνέχεια της υπαγωγής της στην πλατφόρμα της Pillarstone τον Μάρτιο του 2017, παρέχει περαιτέρω σταθερότητα και μακροχρόνια οικονομική ασφάλεια στον Όμιλο.

Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Famar, της οποίας η έμπειρη διοικητική ομάδα κατόρθωσε να πραγματοποιήσει κρίσιμες βελτιώσεις που αφορούν στον τρόπο διακυβέρνησης, και σε αυτό το πλαίσιο σχεδίασε ένα συμπαγές μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπώντας στην τόνωση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας στις αγορές της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

Παράλληλα ο Όμιλος Famar προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις για την βελτίωση των λειτουργιών συσκευασίας καθώς και των δομών πληροφοριακών συστημάτων με βάση τα διεθνή πρότυπα σειριοποίησης.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, προβλέπεται η μείωση των υπαρχόντων οικονομικών υποχρεώσεων της Famar από 234 εκατ. ευρώ σε 118 εκατ. ευρώ, και η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής κατά έξι χρόνια.

Επιπλέον η Pillarstone δεσμεύεται για την παροχή νέων κεφαλαίων της τάξεως των 57,6 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του μακροχρόνιου αναπτυξιακού πλάνου της Famar, και την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείες για κεφάλαιο κίνησης.

Η πλατφόρμα της Pillarstone αποτελεί εξειδικευμένη λύση η οποία αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τις τράπεζες να διαχειριστούν τα μη-εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, επενδύοντας μακροπρόθεσμα κεφάλαια και τεχνικές γνώσεις με στόχο να βοηθηθούν συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, να ορθοποδήσουν και να ευδοκιμήσουν εκ νέου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ