Όλο το σχέδιο Κατρούγκαλου για το νέο ασφαλιστικό

Όλο το σχέδιο Κατρούγκαλου για το νέο ασφαλιστικό

Γράφει ο Ασφαλιστικός

Σκληρά μέτρα με μειώσεις συντάξεων (παλιών και νέων συνταξιούχων έως 12%, αυξήσεις εισφορών, ενοποιήσεις Ταμείων και νέους ενιαίους κανόνες, προβλέπει η πρόταση του υπουργού Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλου, για το νέο ασφαλιστικό.

Η πρόταση Κατρούγκαλου θα τεθεί προς συζήτηση στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προς το τέλος της εβδομάδος. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το σχετικό νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 6 βασικά σημεία της πρότασης Κατρούκαλου προβλέπουν τα εξής: 

Προωθείται επανυπολογισμός όλων των συντάξεων με βάση την ηλικία που αποχώρησαν οι ασφαλισμένοι, τον χρόνο ασφάλισης που είχαν και το ύψος της σύνταξης που πήραν σε σχέση με τον μισθό τους. Ειδικός αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί για τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων, με στόχο να εξοικονομηθούν από 700 έως 900 εκατ. ευρώ για το 2016. Οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες στην περίπτωση ασφαλισμένων σε ειδικά Ταμεία, που είχαν υψηλούς μισθούς, λίγα έτη ασφάλισης και υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Βασικός κανόνας για την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα είναι η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους, τους εν ενεργεία και τους μελλοντικούς.

Εξετάζεται μεσοσταθμική μείωση 6% στις υψηλές επικουρικές συντάξεις και αύξηση 1% στις ασφαλιστικές εισφορές (που σήμερα είναι 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη), με στόχο τη διατήρηση της αυτοτέλειας και της βιωσιμότητας της επικουρικής ασφάλισης υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Καθιερώνεται η εθνική σύνταξη, μια σύνταξη η οποία θα είναι και η μόνη που θα εγγυάται το κράτος και θα υπολογίζεται στο 60% του μέσου εισοδήματος, ποσοστό που μεταφράζεται σήμερα στα 384 ή στα 390 ευρώ. Από κει και πάνω τα χρήματα που παίρνει κάθε συνταξιούχος θα υπολογίζονται ξεχωριστά για τον καθένα με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του εργασιακού του βίου. Η εθνική - κοινωνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εξετάζεται η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών ή ακόμη και η διασύνδεση ενός μέρους της φορολογίας απευθείας με τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος ως «αντίβαρο» στη μεγάλη περικοπή των συντάξεων. Μεταξύ άλλων, συζητείται να καθιερωθεί μια εισφορά στους υψηλά αμειβόμενους ή ένας τραπεζικός φόρος ή ένας φόρος στις μεγάλες περιουσίες και γενικά ένας φόρος εκεί που συγκεντρώνεται, παρά την κρίση, ο πλούτος.

Ειδικά για τους αγρότες προωθούνται:

α. Μειώσεις στις συντάξεις του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Σε αυτό συντείνει ιδιαίτερα η περικοπή του μη ανταποδοτικού (δηλαδή του λεγόμενου προνοιακού) μέρους της κατώτερης σύνταξης. Το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση της προνοιακής σύνταξης κατά 8% από το 2016 έως το 2021, αντί του 4% που ισχύει σήμερα. Τονίζεται ότι η μείωση του μη ανταποδοτικού τμήματος των συντάξεων προβλέπεται από νόμο του 1997 και εφαρμόζεται κατά 4% το έτος, από το 2003 έως το 2027.

β. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το τρίτο μνημόνιο, ειδικά για τον ΟΓΑ, προβλέπει ακόμη και τριπλασιασμό των εισφορών για τους αγρότες, λόγω αλλαγής του συστήματος, αφού μέχρι τώρα κατέβαλαν βάσει εισοδηματικών κλάσεων και στο εξής θα πληρώνουν ανάλογα με το πραγματικό (όχι το ονομαστικό) εισόδημά τους. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε βάθος τριών έως πέντε ετών.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ από τα 360 ευρώ που είναι σήμερα μπορεί να φτάσει τα 158 ευρώ, ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά στον ίδιο ταμείο από τα 60-65 ευρώ που είναι σήμερα μπορεί να ξεπεράσει τα 120 ευρώ.

6. Προβλέπεται η σύσταση ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, στον οποίο θα ενταχθούν τόσο οι μισθωτοί (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι αγρότες και οι ναυτικοί. Προωθείται δε η διατήρηση του ΟΓΑ και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) όχι ως ασφαλιστικοί οργανισμοί, αλλά ως φορείς πρόνοιας και λοιπών παροχών, σε αγρότες και ναυτικούς. Ο ΟΓΑ, σύμφωνα με το σενάριο αυτό, διατηρείται μεν ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, όμως απογυμνώνεται από όλες τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές του αρμοδιότητες, διατηρώντας μόνο τις προνοιακές. Δηλαδή την καταβολή της προνοιακής σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και των παροχών αγροτικής εστίας.