Οι φόροι υπεραποδίδουν και «πληρώνουν» τα μέτρα στήριξης

Οι φόροι υπεραποδίδουν και «πληρώνουν» τα μέτρα στήριξης

Από την υπερ-εκτέλεση του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός προ ημερών. Τα στοιχεία του 10μηνου δείχνουν ότι ο «λογαριασμός» των μέτρων, συνολικού ύψους περίπου 385 ευρώ, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από την καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκριτικά και με τους επικαιροποιημένους στόχους που αποτυπώθηκαν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Σε μια τέτοια περίπτωση, και οι 1,1 εκατομμύρια πολίτες θα πάρουν τις οικονομικές ενισχύσεις, και ο προϋπολογισμός θα κλείσει φέτος με το πρωτογενές έλλειμμα που έχει αποτυπωθεί στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού. Από τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, το οικονομικό επιτελείο «κρατάει» κυρίως το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα έχουν φτάσει σε επίπεδα περίπου 164 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι και τον Νοέμβριο, τα έσοδα κινούνται μέχρι τώρα πάνω από τον στόχο, φαίνεται ότι το σύνολο του κόστους των μέτρων στήριξης, θα το «πληρώσουν» τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 38,581 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

  1. ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,1%,
  2. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 66 εκατ. ευρώ ή 3,4%     εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
  3. Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 102 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
  4. Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 1,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

  1. ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
  2. Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,9%,
  3. Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
  4. Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 24 εκατ. ευρώ ή 2,5%