Οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, έχουν νερό. «Ζουμί» για τους επενδυτές έχουν;

Οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, έχουν νερό. «Ζουμί» για τους επενδυτές έχουν;

Τόσο η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) όσο και η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΠΣ), δεν έχουν ανταποκριθεί προς το παρόν στο αγοραστικό επενδυτικό κάλεσμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έτσι η μετοχή της ΕΥΔΑΠ κατέγραψε άνοδο της τάξης του +7%, ενώ η μετοχή της ΕΥΑΠΣ παρουσίασε άνοδο της τάξης του +9,5% το τελευταίο διάστημα. Η κίνησή τους υπολείπεται σημαντικά από τη απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, από την 6η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα.

Και ενώ σε άλλες χώρες οι εταιρείες των utilities, συγκεντρώνουν πάντα το ενδιαφέρον των επενδυτών, στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ένας λόγος, είναι ίσως το επενδυτικό ανάχωμα αυτών των μετοχών, που ακούει στο όνομα «Κρατική Εταιρεία». Ένας δεύτερος λόγος, είναι η κυρίαρχη αντίληψη ανάμεσα στους πολίτες, ότι το νερό είναι ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι δωρεάν, ότι η πρόσβαση σε αυτό θα έπρεπε να είναι ελεύθερη και ότι η κατανάλωση του θα έπρεπε να ακολουθεί απόλυτα τις ανάγκες των οικιακών, αγροτικών και βιομηχανικών καταναλωτών.

Στην ΕΥΔΑΠ, το Δημόσιο συμμετέχει με συνολικό ποσοστό της τάξης του 61,33%, με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας να έχει το 50% + 1 μετοχή και το ΤΑΙΠΕΔ να κατέχει το 11,33%.

Στην ΕΥΑΠΣ το Δημόσιο κατέχει το 74,02%, με την ΕΕΣΥΠ να έχει το 50% + 1 μετοχή, το ΤΑΙΠΕΔ το 24,02% και την SUEZ Groupe να έχει το 5,46%. H συμμετοχή του Γαλλικού κολοσσού SUEZ, αποτελεί την αφετηρία για τη συχνή εμφάνιση σεναρίων περί στρατηγικής συμμετοχής και συνεργασίας, τα οποία διαρκώς διαψεύδονται.

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2020

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 158,3 εκατ. ευρώ από τα 151,7 εκατ. ευρώ, του Α΄ εξάμηνο του 2019, ενισχυμένος κατά +4,4%. Γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης νερού των κοινών καταναλωτών, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών της ΕΥΔΑΠ. Αντίθετα η κατανάλωση του βιομηχανικού και επαγγελματικού τιμολογίου μειώθηκε κατά -4,4%.

Το EBITDA παρουσίασε μείωση στα 36,7 εκατ. ευρώ, από τα 46,9 εκατ. ευρώ του Α΄ εξάμηνο του 2019. Μια μεταβολή της τάξεως του -21,8%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά -42,8% από τα 25,1 εκατ. ευρώ στα 14,3 εκατ. ευρώ, για το Α εξάμηνο του 2020.

Ας σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ εμφάνισε μείωση στο καθαρό περιθώριο κέρδους κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 από 17%, στο 9%.

Ένα μεγάλο πρόβλημα της ΕΥΔΑΠ, παραμένει η ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας, το ύψος των οφειλών ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ. Η κατά σχεδόν +9% αύξηση των οφειλών των Δήμων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, οφείλεται στη υστέρηση των δημοτικών εσόδων λόγω της πανδημίας. Αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασαν και οι οφειλές του Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ, δίχως εκεί να υπάρχει προφανής λόγος.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ, παρουσίασε μείωση από τα 35,62 εκατ. ευρώ στα 34,46 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μια ποσοστιαία πτώση της τάξης του -3,25%.

Το EBITDA συρρικνώθηκε το Α εξάμηνο του 2020 από τα 12,63 εκατ. ευρώ στα 10,22 εκατ. ευρώ. Μια μεταβολή της τάξεως του -19,18%.

Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους, υποχώρησαν κατά -27%, από τα 6,62 εκατ. ευρώ, στα 4,84 εκατ. ευρώ, για το Α εξάμηνο του 2020.

Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 271 χιλ. ή +4,83% εξαιτίας κατά κύριο λόγο της αύξησης του κόστους μισθοδοσίας λόγω της εφαρμογής της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ας σημειωθεί ότι η ΕΥΑΠΣ έχει μια ισχυρή ταμειακή βάση της τάξης των 84 εκατ. ευρώ, η οποία θα πρέπει να συνυπολογίζεται σε κάθε απόπειρα αποτίμησης της εταιρείας. Μέσα το Α εξάμηνο του 2020, η ΕΥΑΘ Υπηρεσίες, θυγατρική της ΕΥΑΠΣ, προέβη σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 2 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη ισόποσης ζημίας.

H στρατηγική για την επόμενη ημέρα

Η ΕΥΔΑΠ προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία και συνολικά 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Η εταιρεία, που διαβλέπει ευκαιρίες μέσω του νέου ΕΣΠΑ που θα δίνει προτεραιότητα σε έργα ψηφιακής μετάβασης έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης περίπου 2 εκατ. υδρομετρητών παλαιάς τεχνολογίας με νέους. Στόχος είναι σε ετήσια βάση να τοποθετούνται 100 χιλ. υδρομετρητές, με την εταιρεία να έχει πραγματοποιήσει, ήδη, δύο πιλοτικά έργα για 80 χιλ. έξυπνους υδρομετρητές.

Η ΕΥΔΑΠ σκοπεύει να εισέλθει στο χώρο της εμφιάλωσης και εμπορίας πόσιμου νερού, που εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξητική πορεία και θα μπορούσε να αυξήσει τα μεγέθη της εταιρείας. Παράλληλα σχεδιάζει την παραγωγή ύδατος από την επεξεργασία λυμάτων προς επαναχρησιμοποίηση και η εκμετάλλευση του ανακτημένου και του μη πόσιμου νερού ιδίως για σκοπούς άρδευσης, για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, για βιομηχανική και δημοτική χρήση.

Τέλος στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και τη μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, σχεδιάζει την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια ή εμπορική χρήση.

Η ΕΥΑΠΣ προγραμματίζει την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) προϋπολογισμού 21,7 εκατ. ευρώ. Την εκτέλεση αποχετευτικών έργων, έργων αναβάθμισης των αντλιοστασίων, του παραλιακού συλλεκτήριου αγωγού και άλλων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατ. ευρώ. Την επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 3,35 εκατ. ευρώ.

Θα μπορούσαμε, με δυο λόγια να πούμε, ότι στην μεν ΕΥΔΑΠ, εμφανίζεται ένα σχετικό «growth story» μέσω νέων δραστηριοτήτων και πηγών εσόδων, αλλά και η ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου για να μαζευτούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αντίθετα στην ΕΥΑΠΣ, έχουμε μάλλον αυτό που λένε οι αγγλοσάξονες, «business as usual», δηλαδή μια επιχειρηματική πορεία σε ένα κλασσικό μονοπάτι.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.