Οι αγορές ζητούν ελληνικά ομόλογα

Οι αγορές ζητούν ελληνικά ομόλογα

Σήμερα το πρωί αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών στην επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου με στόχο την άντληση περίπου 2 δις. ευρώ. Είναι εξαιρετικά πιθανόν πριν το τέλος του έτους ο ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει σε μία ακόμη έκδοση πιθανόν επταετούς ομολόγου.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων κινούνται σε ιστορικά χαμηλά, κάτι που βοήθησε τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να λάβει την απόφαση να προχωρήσει στο reopening του 15ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί τον περασμένο Ιανουάριο με επιτόκιο 1,87%.

Με τη νέα έκδοση εκτός από την άντληση 2 δις. ευρώ θα επιτευχθεί όπως όλα δείχνουν χαμηλότερο επιτόκιο κοντά στο 1% βελτιώνοντας την καμπύλη των αποδόσεων.  Από την άλλη πλευρά το οικονομικό επιτελείο αποκτά μεγαλύτερη ρευστότητα σε μία περίεργη περίοδο που ουδείς γνωρίζει τι σου ξημερώνει.

Ήδη έχει δοθεί εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan να ξεκινήσουν τη διαδικασία επανέκδοσης του 15ετούς και σήμερα αναμένεται όπως προαναφέρθηκε να ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας «Προσδοκούμε σε αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο σε αυτή την έκδοση». Όπως είπε η χώρα έχει μέχρι τώρα  πετυχημένες εκδόσεις με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Είναι δείγμα εμπιστοσύνης  των αγορών στην ασκούμενη οικονομική πολιτική και τις προοπτικές της χώρας. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής το έχει αντλήσει 10 δισ. ευρώ συνολικά κι μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται να φθάσουν τα 13,5-14 δις. ευρώ.

Από τα χρήματα που έχουν αντληθεί έχουν καλυφθεί οι προσωρινές μειώσεις φόρων, τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ  θα καλυφθούν και η πληρωμή των αναδρομικών 1,4 δισ. ευρώ για τις κύριες συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Η στόχευση της δανειακής στρατηγικής του ελληνικού Δημοσίου, είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με επέκταση της φυσικής ωρίμανσής τους και η περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού του ελληνικού .

Την ίδια πολιτική αναμένεται να ακολουθήσει και το 2021 ο ΟΔΔΗΧ. Το δανειακό πρόγραμμα α κινηθεί σε επίπεδα άνω των 11 δις. ευρώ, ενώ στα ίδια επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και το πρόγραμμα έκδοσης εντόκων γραμματίων όπου το ελληνικό δημόσιο έχει καταφέρει να δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Σημειώνεται ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρεται ότι «Δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου των αναμενομένων αυξημένων εκταμιεύσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από τα διάφορα σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2021, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτή του 2020».

Μάλιστα, σημειώνεται ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς αγοράς, πλέον της εκδοτικής δραστηριότητας, να εφαρμοστεί πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του δημοσίου στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της εκάστοτε κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για τη διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος αναφορικά με το κόστος δανεισμού.