ΟΔΔΗΧ: Άντληση 487,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο από δημοπράτηση 6μηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 487,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο από δημοπράτηση 6μηνων εντόκων

Το ποσό των 487,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,1%, ενώ το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 3,5 φορές.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,312 δισ. ευρώ, ενώ στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ συμπληρώνεται πως έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων που είχε διενεργηθεί τον Αύγουστο του 2020, το ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί με μηδενικό επιτόκιο 0,25%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 12μ.μ.