Ο ΟΤΕ εξέδωσε ομόλογο με αρνητική απόδοση!

Ο ΟΤΕ εξέδωσε ομόλογο με αρνητική απόδοση!

Η ισχυρή αξιοπιστία του ΟΤΕ και οι ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές επέτρεψαν στον ΟΤΕ να εκδώσει για πρώτη φορά ομόλογα με αρνητική απόδοση. Η θυγατρική του ομίλου OTE Plc προχώρησε σήμερα στην έκδοση δύο ομολόγων, ενός ύψους 150 εκατ. ευρώ και λήξης του 2021 με απόδοση -0,237% και ένα ακόμη επταετές ύψους 200 εκατ. ευρώ και λήξης το 2021 με απόδοση 0,627%.

Τα νέα ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση.

Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Μαΐου 2021. Τα έσοδα από τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου ποσού 200 εκατ. ευρώ της OTE plc, λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.