Νέο αίμα αναζητεί η ναυτιλία για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της

Νέο αίμα αναζητεί η ναυτιλία για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της

Περισσότερους από 40.000 αξιωματικούς θα πρέπει να «παράγει» παγκοσμίως η ναυτιλιακή βιομηχανία σε ετήσια βάση μέχρι το 2030, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ναυτιλία θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτη η κίνηση των εμπορικών πλοίων.  

Αυτό επισημαίνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σήμερα ο κλάδος της ναυτιλίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολεί περί του 1,5 εκατ. ναυτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων. Εφόσον, αναφέρει ο ΙΜΟ, η παγκόσμια οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, περισσότεροι καλά εκπαιδευμένοι ναυτικοί θα χρειαστούν για να επανδρώσουν τα πλοία τα επόμενα χρόνια. Αναλυτικά εξετάζοντας ο ΙΜΟ το σενάριο μιας πιθανής αύξησης του παγκόσμιου εμπορικού στόλου κατά 70% μέχρι το 2030 (η εν λόγ πρόβλεψη έχει γίνει στηριζόμενη στον μέσο όρο ανάπτυξής του παγκόσμιου εμπορικού στόλου στην διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών), ο σημερινός αριθμός των 500.000 αξιωματικών εμπορικού ναυτικού δεν θα φτάνει για να καλύψει τις επιπλέον ανάγκες, αφού ο αναγκαίος αριθμός θα έχει αυξηθεί στις 850.000. 

Εάν συνυπολογιστεί ότι μέχρι το 2030 θα έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου 250.000 αξιωματικοί, συμπεραίνεται ότι μέχρι το 2030 θα χρειαστούν 600.000 νέοι αξιωματικοί για να επανδρώσουν αποτελεσματικά τα εμπορικά πλοία που θα ταξιδεύουν την περιόδο αυτή.