Νέες διεθνείς διακρίσεις για την Τράπεζα Πειραιώς από την EBRD

Νέες διεθνείς διακρίσεις για την Τράπεζα Πειραιώς από την EBRD

Η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύθηκε για ακόμη μία χρονιά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις δυνατές διακρίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Συγκεκριμένα, απέσπασε τα βραβεία  της "Most Active Issuing Bank in Greece in 2021", της "Most Active Issuing Bank in 2021 – Green Trade" και του "Deal of the Year in 2021 – Green Trade". 

Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευση και τη συνέπεια με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς ευθυγραμμίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν την έμφαση που δίνει η Τράπεζα στο Trade Finance, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προώθηση της υιοθέτησης των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) από τις επιχειρήσεις.   

Η Τράπεζα Πειραιώς υποστήριξε τις περισσότερες συναλλαγές Trade Finance στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme της EBRD και αναγνωρίστηκε ως η πιο ενεργή Τράπεζα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας το βραβείο "Most Active Issuing Bank in Greece in 2021". 

Ταυτόχρονα, με το βραβείο "Most Active Issuing Bank in 2021 – Green Trade" κατέλαβε την πρώτη θέση, σε σύνολο περισσότερων από 100 Τραπεζών παγκοσμίως που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για την υποστήριξη Trade Finance συναλλαγών που συνδέονταν με επενδυτικά σχέδια φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της EBRD, η υλοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων είχε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτρέποντας την μείωση εκπομπών αερίων CO2 αντίστοιχη με την ετήσια απόσυρση 1.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε το βραβείο "Deal of the Year in Green Trade", για την διευκόλυνση συναλλαγής που αφορούσε επένδυση ελληνικής εταιρείας στην Κύπρο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Αναφερόμενος στη βράβευση, ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Eπικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής & Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε: "Η σημαντική αυτή αναγνώριση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας Πειραιώς στην ελληνική αγορά από την EBRD, αναδεικνύει τη διαχρονική δέσμευσή μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσήλωσή μας στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων λύσεων Trade Finance και ευρύτερα των λύσεων Συναλλακτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, που σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών μας, απαντούν στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον".