Νέα παράταση στις προσφoρές για τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ

Νέα παράταση στις προσφoρές για τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ

Νέα παράταση για τις 5 Φεβρουαρίου έλαβε η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ. Η πανδημική κρίση μεταθέτει διαρκώς την υποβολή προσφορών η οποία αρχικά είχε οριστεί για 1 Δεκεμβρίου 2020 και τελικά λαμβάνοντας διαδοχικές παρατάσεις η υποβολή ορίσθηκε για 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για το έργο ύψους 130 έως 150 εκατ. ευρώ ενδιαφέρονται έξι επιχειρηματικά σχήματα, τα οποία ωστόσο λόγω της πανδημικής κρίσης δυσκολεύονται να καταθέσουν εγκαίρως τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η ανάπτυξη του προβλήτα 6 θα χρηματοδοτηθεί τόσο από ίδια κεφάλαια του ΟΛΘ, όσο και από τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία έχει διαθέσιμα ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ. 

Το έργο αποτελεί μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης με το Δημόσιο. 

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού επελέγησαν έξι σχήματα για το δεύτερο στάδιο: 


1. Κοινοπραξία TERNA SA - EIFAGGE GENIE CIVIL MARINE,

2. ARCHIRODON GROUP NV,

3. Σύμπραξη INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA - INTERCANTIERI VITTADELLO SPA-SALES SPA,

4. Κοινοπραξία MYTILINAIOS SA - ROVER MARITIME SL - HDK SA,

5. Κοινοπραξία AVAX SA - ETERMAR SA - NV BESIX SA και

6. Κοινοπρξία ACCIONA CONSTRUCCION SA - DREDGING INTERNATIONAL NV.