Νέα ελεγκτική μονάδα υπό τους οικονομικούς εισαγγελείς

Νέα ελεγκτική μονάδα υπό τους οικονομικούς εισαγγελείς

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Το δεύτερο εξάμηνο όπως φαίνεται ξεκινάει τη λειτουργία της η νέα ελεγκτική μονάδα που θα συσταθεί υπό τους οικονομικούς εισαγγελείς. Όπως προκύπτει από το Μνημόνιο και συγκεκριμένα από τα προαπαιτούμενα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, θα πρέπει να ψηφιστεί νόμος που θα προβλέπει τη σύσταση αυτοτελούς Δομής με ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, η οποία θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον έλεγχο των εισαγγελικών παραγγελιών για υποθέσεις υψηλού επιπέδου φοροδιαφυγής, οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς. Με το σχέδιο νόμου θα υπάρξει διαχωρισμός στις αρμοδιότητες των οικονομικών εισαγγελέων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ πλέον δεν θα αποστέλλονται από εισαγγελείς προς τη φορολογική διοίκηση εντολές για την έρευνα και έλεγχο σημαντικών υποθέσεων. Ωστόσο, οι εισαγγελείς θα μπορούν να αποστέλλουν πληροφοριακό υλικό στη φορολογική διοίκηση χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα. Επί της ουσίας οι πληροφορίες που θα αποστέλλουν οι εισαγγελείς θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των ελεγκτών, εάν θα τις χρησιμοποιούν και πως.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα Δομή, όπως θα ονομάζεται η νέα μονάδα, αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο και θα συσταθεί δια νόμου ως αυτοτελής Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών και θα της παρέχονται ευρείες ελεγκτικές και ανακριτικές αρμοδιότητες. Κύριο έργο της θα είναι η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης με παραγγελία του Οικονομικού Εισαγγελέα, με έμφαση στη διερεύνηση υποθέσεων υψηλού επιπέδου φοροδιαφυγής. Οι υπάλληλοι της Δομής θα είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και θα εποπτεύονται από τον οικονομικό εισαγγελέα. Η Δομή θα ερευνά πέραν των σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου, παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Αυτό που δεν έχει επιλυθεί είναι το ποιος θα βεβαιώνει τις παραβάσεις και αν θα απαιτείται επανέλεγχος από την εφορία. Αυτά θα φανούν στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Πάντως σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου η Δομή θα στελεχωθεί με προσωπικό τουλάχιστον 200 ατόμων, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό και θα είναι αρμόδια για την έρευνα των εισαγγελικών παραγγελιών που θα αποστέλλονται αποκλειστικά από τους οικονομικούς εισαγγελείς. Οι υπάλληλοι της Δομής θα έχουν πρόσβαση σε όποιο στοιχείο είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους και δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς φορολογικού ή άλλου είδους απορρήτου.

Η ανάγκη για την ίδρυση του νέου ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού προέκυψε λόγω του μεγάλου όγκου των εισαγγελικών παραγγελιών. Ενδεικτικό του όγκου είναι ότι τον Οκτώβριο του 2016 στην ΓΓΔΕ, η οποία μετονομάστηκε σε Ανεξάρτητη Αρχή Διαχείρισης Δημοσίων Εσόδων εκκρεμούσαν 2.688 εισαγγελικές παραγγελίες που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 8.118 ταυτοποιημένα ΑΦΜ, για μέρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου. Από τις 2.688 υποθέσεις, οι 1.576 έχουν σταλεί από τον Οικονομικό εισαγγελέα.