Μηδενικές οι αποδόσεις στις τραπεζικές καταθέσεις

Μηδενικές οι αποδόσεις στις τραπεζικές καταθέσεις

Διευρύνθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, έναντι του προηγούμενου μήνα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων χορηγήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε σε 4,05%, έναντι 4,00% που ήταν το προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος 2020).

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε κυρίως η αύξηση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου νέων δανείων το οποίο διευρύθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης και ανήλθε σε 4,14% από 4,10% που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Παράλληλα σημειώθηκε περαιτέρω αποκλιμάκωση στο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων καταθέσεων το οποίο διαμορφώθηκε σε 0,09%, έναντι 0,10% που ήταν τον Οκτώβριο.

Η παραπάνω τάση ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και χορηγήσεων δανείων, συνεχίζεται από τον περασμένο Ιούνιο όπου το περιθωρίο επιτοκίου βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς, 3,93%. Έκτοτε η περιθώριο αυξάνει κυρίως επειδή σταδιακά υποχωρεί το επιτόκιο των καταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ το επιτόκιο νέων καταθέσεων υποχώρησε τους τελευταίος 12 μήνες, περισσότερο από 50%. Από 0,19% που ήταν τον Νοέμβριο του 2019, τον περασμένο Νοέμβριο διαμορφώθηκε σε 0,09%.

Αντίστοιχη είναι και η αποκλιμάκωση του επιτοκίου νέων καταθέσεων προθεσμίας. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο διαμορφώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε 0,21% έναντι 0,24% που ήταν τον Οκτώβριο του 2020 και 0,34% τον Νοέμβριο του 2019.

Επιτόκιο δανείων

Από την άλλη πλευρά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέου δανεισμού, κατά τη διάρκεια του περασμένου Νοεμβρίου, κλιμακώθηκε από 4,10% σε 4,14% εξαιτίας της αύξησης των επιτοκιών των επιχειρηματικών δανείων. Αντίθετα αποκλιμακώθηκαν τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.

Ειδικότερα το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε, το Νοέμβριο του 2020, κατά 16 μονάδες βάσης στο 3,08%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 10,97%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 2,33%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,44%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,67%.

Επιτόκια υπολοίπων καταθέσεων και δανείων

Οριακές τέλος μεταβολές παρουσίασαν το Νοέμβριο του 2020 τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 3,70 εκατοστιαίες μονάδες με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,09%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,79%.