Μetropolitan: Ό,τι πιο σύγχρονο στη Ρομποτική και τη σπονδυλική στήλη

Μetropolitan: Ό,τι πιο σύγχρονο στη Ρομποτική και τη σπονδυλική στήλη

ExcelsiusGPS™, Visualase και Ο-arm II: αποκλειστικά στο Metropolitan, για θεραπείες της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου, της επιληψίας και των νευροογκολογικών παθήσεων

Τα νέα συστήματα, στα χέρια γιατρών υψηλής εξειδίκευσης, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια, μικρότερο τραύμα, λιγότερο πόνο και ταχύτερη αποθεραπεία του ασθενούς

Τεχνολογία αιχµής στα χέρια γιατρών υψηλής εξειδίκευσης: µε αυτό τον συνδυασµό το Metropolitan Hospital εδραιώνεται ως το µεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο ροµποτικό κέντρο της Ελλάδας και στον τοµέα της σπονδυλικής στήλης, του εγκεφάλου, της επιληψίας και των νευροογκολογικών παθήσεων. 

Ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται, ενώ η μετεγχειρητική αποκατάσταση και η επανένταξη γίνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα

Τα τέσσερα νέα συστήµατα, µοναδικά στη χώρα µας, εξασφαλίζουν για τον ασθενή μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμη και στις πιο δύσκολες επεμβάσεις, λιγότερο πόνο, μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη αποθεραπεία:

• Το ExcelsiusGPS επιτρέπει την αντιµετώπιση του κάθε ασθενή µε πρόβληµα στη σπονδυλική στήλη που έχει ένδειξη να χειρουργηθεί.

• Το Visualase αποτελεί το τελευταίο επίτευγµα της τεχνολογίας για την ελάχιστα επεµβατική αντιμετώπιση νευροογκολογικών παθήσεων και επιληψίας.

• Το Ο-Arm II σε συνδυασµό µε το σύστηµα πλοήγησης παρέχει 100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση των πιο ευαίσθητων βλαβών.

• Ο Νευροπλοηγός S8 είναι ό,τι νεότερο και καλύτερο υπάρχει στον κόσµο, στον τοµέα της διεγχειρητικής απεικόνισης.

Το πρώτο και μόνο ExcelsiusGPS στην Ελλάδα

Ο κ. Παναγιώτης Ζουµπούλης, επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής – Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης στο Metropolitan αναφέρει: «Το ExcelsiusGPS προσφέρει, µε υψηλότατη απεικονιστική ακρίβεια, την τρισδιάστατη ανατοµία της σπονδυλικής στήλης και τη θέση των χειρουργικών εργαλείων και εµφυτευµάτων. Δίνει τη δυνατότητα προσχεδιασµού της επέµβασης και προεπιλογής των εµφυτευµάτων».

Για  το ίδιο σύστηµα  ο κ. Σπύρος Σκριβιλιωτάκης, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan, αναφέρει: «Το ExcelsiusGPS είναι το µοναδικό ροµποτικό σύστηµα που συνδυάζει χειρουργική πλοήγηση και ροµποτική καθοδήγηση. Ο χειρουργός ελέγχει υπό άµεση όραση, την εφαρµογή των διαυχενικών βιδών και την τοποθέτηση των υλικών, µηδενίζοντας τις πιθανότητες τραυµατισµού. Ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται, ενώ η μετεγχειρητική αποκατάσταση και η επανένταξη γίνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα».

Με το ExcelsiusGPS μπορεί να αντιμετωπιστεί κάθε ασθενής με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη που έχει ένδειξη να χειρουργηθεί

Σύµφωνα µε τον Δρ. Μάριο Λυκίσσα, Xειρουργό Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό του Metropolitan και επ. Καθηγητή Ορθοπαιδικής Πανεπιστηµίου Κρήτης: «Κάθε ασθενής µε πρόβληµα στη σπονδυλική στήλη που έχει ένδειξη να χειρουργηθεί: σπονδυλική στένωση, δισκοπάθεια-εκφύλιση µεσοσπονδυλίου δίσκου, κάταγµα, σκολίωση, κύφωση, σπονδυλολίσθηση, όγκο, οστεοπορωτικό κάταγµα, πάθηση του αυχένα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το ExcelsiusGPS».

Το πρώτο και μόνο Ο-Arm II στην Ελλάδα

Το Ο-Arm II είναι ένας τοµογράφος «σταθµός» που δίνει στο χειρουργό 100% ακρίβεια στον εντοπισµό και τη διαχείριση των πιο ευαίσθητων βλαβών και έχει βελτιωµένες δυνατότητες απεικόνισης της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου. Επιτρέπει την πραγµατοποίηση κρανιοεγκεφαλικών επεµβάσεων, επεµβάσεων µυοσκελετικών όγκων λεκάνης και άκρων και ευαίσθητων επεµβάσεων σπονδυλικής στήλης, ασφαλέστερα και αποτελεσµατικότερα. 

Το Ο-Arm II σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης παρέχει  100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση των πιο ευαίσθητων βλαβών

Το πρώτο και μόνο Visualase στην Ελλάδα

Το Visualase βοηθά στην ελάχιστα επεµβατική αντιµετώπιση νευροογκολογικών παθήσεων και επιληψίας µε την τεχνική καυτηριασµού µε laser. Ο κ. Βασίλης Βουγιούκας, Διευθυντής Νευροχειρουργός και υπεύθυνος του Τµήµατος Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan, λέει σχετικά: «Με το Visualase πραγµατοποιείται καυτηριασµός µε laser της  επιληπτογόνου περιοχής, µε απόλυτη ασφάλεια. Το αποτέλεσμα γίνεται άμεσα ορατό από τον μαγνητικό τομογράφο. Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα». 

Το Visualase αποτελεί το τελευταίο επίτευγμα της τεχνολογίας για την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση νευροογκολογικών παθήσεων και επιληψίας 

Το Visualase ωφελεί: ασθενείς που πάσχουν από φαρµακευτικά ανεξέλεγκτες επιληπτικές κρίσεις, µε πολύ καλά αποτελέσµατα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ελάχιστες παρενέργειες, καθώς και ασθενείς µε χειρουργικά µη προσβάσιµους πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς όγκους ή περιστατικά µη ανταποκρινόµενα σε χήµειο/ακτινοθεραπεία.

Με τα συστήματα Da Vinci, Da Vinci Xi και MAKO, μεταξύ άλλων, το Μetropolitan εδραιώνεται ως ένα από τα σημαντικότερα ρομποτικά κέντρα της Ευρώπης

Ο Νευροπλοηγός S8

Ο νευροπλοηγός S8, όπως εξηγεί  ο κ. Βουγιούκας: «Δίνει τη δυνατότητα χρήσης δεδοµένων από περίπλοκες εξετάσεις όπως η δεσµιδογραφία και η λειτουργική µαγνητική τοµογραφία. Με αυτό τον τρόπο ο νευροχειρουργός προσεγγίζει µε ακρίβεια εγκεφαλικές βλάβες ακόµη και στις πιο επικίνδυνες περιοχές».