Μείωση 0,7% στο δείκτη τιμών καταναλωτή το Νοέμβριο

Μείωση 0,7% στο δείκτη τιμών καταναλωτή το Νοέμβριο

Μείωση 0,7% προκύπτει από τη σύγκριση του Γενικού ?είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ?ΤΚ) του µηνός Νοεµβρίου 2015, προς τον αντίστοιχο ?είκτη του Νοεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 1,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός ?είκτης κατά τον µήνα Νοέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο 2015, παρουσίασε µείωση 0,8%, έναντι µείωσης 0,9%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ?είκτης του δωδεκαµήνου ?εκεµβρίου 2014 – Νοεµβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο ?είκτη του δωδεκαµήνου ?εκεµβρίου 2013 – Νοεµβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 1,9%, έναντι µείωσης 1,2%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο. 

Παράλληλα, ο εναρµονισµένoς ?είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν?ΤΚ) του µηνός Νοεµβρίου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ?είκτη του Νοεµβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 0,1%, έναντι µείωσης 1,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Εν?ΤΚ κατά τον µήνα Νοέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο 2015 παρουσίασε µείωση 0,7%, έναντι µείωσης επίσης 0,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος Εν?ΤΚ του δωδεκαµήνου ?εκεµβρίου 2014 – Νοεµβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο ?είκτη του δωδεκαµήνου ?εκεµβρίου 2013 – Νοεµβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 1,3%, έναντι µείωσης επίσης 1,3%, που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.