Η διαδικασία reverse repos επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα της Κίνας την αγορά χρεωγράφων από τις εμπορικές τράπεζες μέσω πλειστηριασμών, με συμφωνία για την μελλοντική μεταπώλησή τους στις ίδιες τράπεζες.
Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: «Ένεση» ρευστότητας 438 δισεκατομμυρίων γιουάν στο τραπεζικό σύστημα
Shutterstock
Shutterstock

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: «Ένεση» ρευστότητας 438 δισεκατομμυρίων γιουάν στο τραπεζικό σύστημα

Η διαδικασία reverse repos επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα της Κίνας την αγορά χρεωγράφων από τις εμπορικές τράπεζες μέσω πλειστηριασμών, με συμφωνία για την μελλοντική μεταπώλησή τους στις ίδιες τράπεζες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας διέθεσε οικονομική ρευστότητα 438 δισεκατομμυρίων γιουάν (55,88 δισεκατομμυρίων ευρώ) μέσω της διαδικασίας reverse repos, με περίοδο ωρίμανσης επτά ημερών και επιτόκιο 1,8%.

Η κίνηση αυτή έχει στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος στα τέλη του μήνα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.

Η διαδικασία reverse repos επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα της Κίνας την αγορά χρεωγράφων από τις εμπορικές τράπεζες μέσω πλειστηριασμών, με συμφωνία για τη μελλοντική μεταπώλησή τους στις ίδιες τράπεζες.