Λ. Φραγκιαδάκης: «Απαιτείται άμεσα ανάκτηση των καταθέσεων»

Λ. Φραγκιαδάκης: «Απαιτείται άμεσα ανάκτηση των καταθέσεων»

"Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς που απηύθυνε η Εθνική Τράπεζα προς τους Έλληνες επενδυτές αναβαθμίζει σημαντικά τόσο το κύρος της τράπεζας όσο και την εμπιστοσύνη των πελατών και των αγορών. Η Εθνική είναι η μόνη από τις συστημικές τράπεζες που προχώρησε στη διάθεση μετοχών στους Έλληνες επενδυτές με τους ίδιους όρους που διατέθηκαν και στους ξένους θεσμικούς. Πρόκειται για απόφαση που αποτέλεσε εξαρχής μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό" τονίζει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

"Στόχος μας ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες επενδυτές και ιδιώτες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουν όχι μόνο στην ανακεφαλαιοποίησή της, αλλά στην επόμενη ημέρα του ομίλου. Πρόκειται για μια επιλογή, που, εκτός από ουσιαστική, είναι και συμβολική, καθώς σφραγίζει την πρόθεση της Εθνικής να τιμήσει και να διατηρήσει τον εθνικό της χαρακτήρα και την παραδοσιακή μετοχική της βάση. Στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα συμμετείχαν πάνω από 30 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, ενώ περίπου 74% των κεφαλαίων προήλθαν από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές" επισημαίνει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

«Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η Εθνική θα είναι ισχυρή κεφαλαιακά, ενώ θα ενισχυθεί και περαιτέρω από τις κεφαλαιακές της δράσεις, με βάση το εγκεκριμένο από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό κεφαλαιακό της πλάνο.

Η κεφαλαιακή θωράκιση του ομίλου είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μακρόχρονη ιστορία της τράπεζας. Πλέον, όλοι στην Εθνική Τράπεζα κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και οι προκλήσεις για την Εθνική Τράπεζα σημαντικές.

Απαιτείται άμεσα ανάκτηση των καταθέσεων, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης, αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες και το προσωπικό και, κυρίως, διοχέτευση ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα βρει την τράπεζα ενισχυμένη σε κεφάλαια και ρευστότητα, με επαρκείς προβλέψεις, γεγονός που θα της επιτρέψει να πρωτοστατήσει στον ιστορικό της ρόλο, που δεν είναι άλλος από την υποστήριξη της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Η Εθνική Τράπεζα μπορεί και θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών σχεδίων, στη στήριξη των νοικοκυριών και, βεβαίως, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης" αναφέρει, επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, με αφορμή την κάλυψη της δημόσιας προσφοράς της Εθνικής στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοίνωσε στους επενδυτές ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα έως και 1.000.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή της τράπεζας (η Δημόσια Προσφορά), που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, που αποφάσισε η από 17.11.2015 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων ποσού έως 4.482 εκατ. ευρώ, η οποία δύναται να καλυφθεί εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με εισφορά εις είδος και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας (η αύξηση).

Από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 299.955.738,30 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού της αύξησης (ήτοι, εκ του ποσού των 4.482 εκατ. ευρώ). Περίπου 74% των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι, 737.411.119 νέες μετοχές) ανέλαβαν Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, ενώ περίπου το 26% ανέλαβαν θεσμικοί επενδυτές (ήτοι, 262.441.342 νέες μετοχές). Σημειωτέον ότι η σχετική απόφαση της από 17.11.2015 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας ήταν να προσφερθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα νέες μετοχές από την αύξηση που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό κεφαλαίων έως ποσού 300 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα δε με την από 2 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, το απομένον μη καλυφθέν μέρος της αύξησης θα καλυφθεί στο πλαίσιο της εις είδος αύξησης, μέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ενιαίου Μηχανισμού Στήριξης (αρ. 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010), κατά τους κανόνες επιμερισμού της συμμετοχής του -βάσει της υπ. αρ. 36/2015 ΠΥΣ- μέσω ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010, που θα εκδώσει η Τράπεζα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της από 17 Νοεμβρίου 2015 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Η ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση του ΤΧΣ θα χορηγηθεί, κατόπιν της εφαρμογής των μέτρων κατανομής βαρών που περιλαμβάνουν -στην περίπτωση της Τράπεζας- τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της τράπεζας που δύνανται να υπαχθούν στα μέτρα του αρ.6α (παρ.2 και 3) ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης και η τελική κατανομή του συνόλου των μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση (οι νέες μετοχές), αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ