Κλουκίνας-Λάππας: Διακόπτει τη δραστηριότητα θυγατρικής στη Σλοβενία

Κλουκίνας-Λάππας: Διακόπτει τη δραστηριότητα θυγατρικής στη Σλοβενία

Τη διακοπή της δραστηριότητας της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία KLSLV d.o.o. με έδρα τη Σλοβενία, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία των ειδών Mothercare και Early Learning Centre στη χώρα αυτή, αποφάσισε η Κλουκίνας-Λάππας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 25/02/2016. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ λόγω των συνεχόμενων ζημιών που παρουσίαζε η θυγατρική εταιρεία, το ύψος των οποίων ανερχόταν περίπου σε 300.000 ευρώ το χρόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του ομίλου θα επιβαρυνθούν με ζημιές ύψους 300.000 ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της εταιρείας με 700.000 ευρώ.