Και η Αθήνα αποκτά την δική της «Silicon Valley»

Και η Αθήνα αποκτά την δική της «Silicon Valley»

Στο χάρτη με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου οι ιδέες των start up's «παντρεύονται» σε έναν δικό τους χώρο με την έρευνα και όλα αυτά συνδέονται με την παραγωγή και την πραγματική οικονομία, μπαίνει πλέον και η Αθήνα. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της πρώην ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά, πρόκειται να αναπλαστούν προκειμένου να φιλοξενήσουν τους πιο τολμηρούς, δημιουργικούς και καινοτόμους επιχειρηματίες της χώρας.

Στόχος, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε τις εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η Αθήνα, όπως όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, να αποκτήσει επιτέλους μια νέα «πρωτεύουσα τεχνολογίας», μια πολιτεία καινοτομίας.

Ουσιαστική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας που θα φιλοξενήσει δεκάδες καινοτομικές εταιρείες, που βασισμένες κυρίως στην τεχνολογία, θα συμβάλλουν την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας και ταυτόχρονα στην αύξηση του ΑΕΠ. Το κέντρο θα δημιουργηθεί στον δήμο Πειραιά, και στόχος του είναι να ελκύσει εκτός από εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις, μεγάλους τεχνολογικούς (και όχι μόνο) κολοσσούς, όπως είναι η Microsoft, η Amazon Web Services κ.ά.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα θα διατηρήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και γιατί όχι, να φέρει πίσω τους επιστήμονες που έχουν εκπατριστεί (brain drain) τα τελευταία χρόνια για βιοποριστικούς λόγους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ, συμμετείχε εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρει Πάϊατ.

Για την δημιουργία του κέντρου καινοτομίας η ΓΓΕΤ προκήρυξε διαγωνισμό επιλογής αναδόχου που θα αναλάβει τόσο την κατασκευή, όσο και την λειτουργία του κέντρου καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αρχικό ενδιαφέρον μέχρι 15 Μαρτίου 2021.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μορφή Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην οποία θα συμπράξουν η αναθέτουσα αρχή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή ξεκίνησε ήδη στις 16 Δεκεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέσα στη επόμενη χρονιά, με τη διαδικασία του «ανταγωνιστικού διαλόγου».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το έργο της δημιουργίας του Κέντρου Καινοτομίας της Αθήνας εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ μόνον στη φάση της ανάπτυξής του. Στη συνέχεια και με βάση τους όρους της προκήρυξης, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει την εκμετάλλευση του Κέντρου Καινοτομίας για μια περίοδο 30 ετών, δυνάμενη ωστόσο να επεκταθεί για επιπλέον 15 χρόνια. Ο φορέας δηλαδή θα φροντίσει αφενός μεν για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, αφετέρου δε για την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων που θα στεγαστούν δημιουργώντας το κέντρο (hub) καινοτομίας.

Το έργο θα το χρηματοδοτήσει αποκλειστικά ο ΙΦΣ –προφανώς με ίδια κεφάλαια και δάνεια- ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, πρόθεση είναι η χρηματοδότηση του έργου να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το κέντρο καινοτομίας θα αναπτυχθεί στο ακίνητο της πρώην Χρωματουργίας Πειραιώς (ΧΡΩΠΕΙ) που βρίσκεται επί της Οδού Πειραιώς, δίπλα στις εγκαταστάσεις της Ελαΐς και του Γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης». Πρόκειται για ακίνητο έκτασης περίπου 18 στρεμμάτων που παραμένει εγκαταλελειμμένο για περισσότερο από 40 χρόνια. Στο ακίνητο αυτό, ο ιδιωτικός αυτός φορέας θα μπορεί να αναστηλώσει και θα δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις μέγιστης επιτρεπόμενη δόμηση 46,4 στρέμματα και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 10,7 στρέμματα.

Η ΓΓΕΤ για παράδειγμα έχει προτείνει μια ανάπτυξη με συνολική δόμηση περίπου 41 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 24,4 στρέμματα (63,7%) αφορούν σε εγκαταστάσεις γραφείων, 1.400 τ.μ. (3,64%) σε συνεδριακό κέντρο, 2.842 τ.μ. (7,42%) σε χώρους εστίασης, 1.300 τ.μ. (3,4%) βιβλιοθήκη κ.ο.κ. Ωστόσο, η τεχνική υλοποίηση των εγκαταστάσεων θα βασιστεί στην πρόταση που θα υποβάλλει ο υποψήφιος Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί από το διαγωνισμό.

Διαγωνισμός σε δύο φάσεις

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκίνησε 16 Δεκέμβρη 2020 και ολοκληρώνεται με την προεπιλογή των ενδιαφερομένων. Από όσους θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις 15 Μαρτίου 2021, η αναθέτουσα αρχή ΓΓΕΤ θα προεπιλέξει στην καλύτερη περίπτωση μέχρι έξι ενδιαφερόμενους φορείς. Η προεπιλογή δεν θα αργήσει και θεωρητικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί περίπου στα μέσα Απριλίου για να ακολουθήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Στη φάση αυτή θα γίνει η κατάρτιση του τελικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού ανάπτυξης του Κέντρου Καινοτομίας της Αθήνας. Πάνω σε αυτό θα κληθούν να ανταγωνιστούν οι προεπιλεχθέντες φορείς από την πρώτη φάση το διαγωνισμού και να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί από τα έσοδα που θα έχει κατά την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων. Το κέντρο σε μερικά χρόνια από σήμερα, θα φιλοξενεί περί τα 2.500 άτομα που θα εργάζονται στους χώρους του κέντρου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα, στόχος της αναθέτουσας αρχής είναι στο τέλος του 2021 να έχουμε τον ανάδοχο του έργου. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, όπου πρέπει μέσω μιας διαδικασίας, ο ανάδοχός του να μελετήσει, να κατασκευάσει και κυρίως να λειτουργήσει το κέντρο, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Επομένως αναμένεται να υπάρξει ξένη συμμετοχή, κυρίως στο επίπεδο της λειτουργίας του κέντρου.

Σκοπός του έργου

Με βάση τους όρους της προκήρυξης, σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων, και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύει:

- Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.

- Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.

- Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.

- Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.

- Στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την Καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας.

- Στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας Τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

- Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των Τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης.

- Στο σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.

- Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.

- Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το Κέντρο Καινοτομίας θα καλλιεργεί την συνεργασία και θα διαχειρίζεται τη ροή των γνώσεων και της τεχνολογίας μεταξύ των πανεπιστημίων, ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης, εταιρειών και αγορών. Επίσης, θα διευκολύνει τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρειών που βασίζονται στην καινοτομία μέσω διαδικασιών επώασης και επιτάχυνσης και θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μαζί με υψηλής ποιότητας φιλοξενία και υποδομές.

Διαβάστε Περισσότερα