Κ. Σκρέκας: Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Εξοικονομούμε πόρους για το Δημόσιο και τους πολίτες

Κ. Σκρέκας: Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Εξοικονομούμε πόρους για το Δημόσιο και τους πολίτες

Έως 40 εκατ. ευρώ εξοικονομεί το ελληνικό Δημόσιο μετά την υπογραφή σύμβασης - πλαισίου του Υπουργείο Ανάπτυξης με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η συμφωνία ύψους 82 εκατ. ευρώ - συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης - προορίζεται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δημοσίου σε ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναδείχθηκαν ανάδοχος της σύμβασης μετά από τη διεξαγωγή ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού δυνάμει των διατάξεων του ν. 4412/2016.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, δήλωσε «Στο Υπουργείο Ανάπτυξης προχωράμε σε κεντρικοποίηση των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών που διασφαλίζει διαφάνεια, ευελιξία και λογοδοσία, αλλά και εξοικονομεί πόρους για τον Έλληνα φορολογούμενο. Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η συνεχής και σταθερή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες τους και στις απαιτήσεις της εποχής μας».

Ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας, δήλωσε: «Η συνέχιση του σημαντικού έργου ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δημοσίου ήταν ένα στοίχημα για τα ΕΛΤΑ. Ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις χαμηλότερου κόστους στηριζόμενοι στον εξελισσόμενο μετασχηματισμό και αποτελεσματικότερη οργάνωση των ΕΛΤΑ».