Jumbo: Αύξηση κερδοφορίας στο εννεάμηνο, οι εξελίξεις στη δραστηριότητά της

Jumbo: Αύξηση κερδοφορίας στο εννεάμηνο, οι εξελίξεις στη δραστηριότητά της

Για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο τον Νοέμβριο από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κάνει λόγο στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου η Jumbo, ενώ τονίζει ότι η επιβολή τυχόν επιπλέον περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα έχει αρνητική επίδραση στις πωλήσεις.

Ωστόσο, η Jumbo έκλεισε το εννεάμηνο με αύξηση πωλήσεων 7,87% στα 542,89 εκατ. ευρώ  από 503,28 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 191,25 εκατ. από Ευρώ 157,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,74%, λόγω διαχείρισης των αποθεμάτων και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 164,12 εκατ. από Ευρώ 129,53 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,71%.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε 751,76 εκατ. Ευρώ από 665,15 εκατ. Ευρώ κατά την 31.12.2020.

Τον Οκτώβριο του 2021 με το νέο κύμα της πανδημίας να επηρεάζει σημαντικά τις Βαλκανικές χώρες οι πωλήσεις του Ομίλου διατήρησαν το θετικό πρόσημο καταγράφοντας αύξηση κατά +0,6% περίπου σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέτρων.

Αντίθετα, τον Οκτώβριο του 2021 τα καταστήματα του Ομίλου στη Βουλγαρία κατέγραψαν μείωση κατά -23% και στη Ρουμανία, μείωση κατά -1,6% περίπου, παρά την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος του Ομίλου Jumbο στην πόλη Craiova.

Η εμβολιαστική κάλυψη στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνει το πρόβλημα. Οι μεταβατικές κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα Covid προβαίνουν σε σπασμωδικές κινήσεις επιβάλλοντας εξαιρετικά σκληρά μέτρα.

Τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα για τον μήνα Νοέμβριο τη δραματική μείωση των πωλήσεων στη Βουλγαρία με το ποσοστό να τείνει να διαμορφωθεί στο -40% περίπου, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό μείωσης των πωλήσεων για τη Ρουμανία τείνει να διαμορφωθεί στο -20% περίπου.

Η πτωτική τάση του Νοεμβρίου για τις θυγατρικές στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία προϊδεάζει δραματική μείωση και για τον Δεκέμβριο καθώς δεν διαφαίνεται να διαφοροποιείται η κατάσταση μέχρι το τέλους του έτους ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο του ολικού lockdown στις χώρες αυτές.

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο το σύνολο των καταστημάτων Jumbο λειτουργούν σε αντίθεση με πέρυσι όπου παρέμειναν κλειστά λόγω του lockdown κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Όπως επισημαίνει  η  Διοίκηση του Ομίλου στην σχετική ανακοίνωση εκτιμά συνεχώς την κατάσταση και προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον με:

- περιορισμούς στην λειτουργία του λιανεμπορίου που επιβάλλονται από τις κατά τόπους κυβερνήσεις για τον έλεγχο της πανδημίας

- τις τιμές της ενέργειας είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα,

- το κόστος των ναύλων να μην έχει αποκλιμακωθεί για χρονικό διάστημα σχεδόν έτους και 

- πληθωριστικές πιέσεις που επιφέρουν σημαντική επίδραση στις τιμές αγοράς των προϊόντων.

Είναι εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί αυτοί παράγοντες δεν αναμένονται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022, επισημαίνει. 

H διοίκηση των Jumbo σε αυτή τη συγκυρία, αντιστέκεται σθεναρά μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης, με πυλώνες:

1. τη διαφύλαξη του μοντέλου της JUMBO απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν και

2. να παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή κάθε χρόνο.