ΗΠΑ: Μισθολογικές ανισότητες λόγω φύλου σε όλους τους κλάδους

ΗΠΑ: Μισθολογικές ανισότητες λόγω φύλου σε όλους τους κλάδους

Οι γυναίκες στις ΗΠΑ πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες, για το ίδιο αντικείμενο εργασίας, σε όλες τις βιομηχανίες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η μεγαλύτερη διαφορά σε επίπεδο μισθών είναι μεταξύ παντρεμένων ανδρών και γυναικών με παιδιά. Οι άνδρες γονείς λαμβάνουν τις υψηλότερες απολαβές μέσου ύψους περίπου στα 67.900 δολάρια σε σύγκριση με τα 46.800 δολάρια που λαμβάνουν οι παντρεμένες γυναίκες. Οι ανύπαντρες γυναίκες με παιδιά λαμβάνουν το χαμηλότερο μισθό με μέσου ύψους στα 38.200 δολάρια.

Η αρχισυντάκτης της PayScale Inc που συνέταξε την έκθεση της έρευνας, κ. Bach αναφέρει πως το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι απολύτως υπαρκτό, σε σχέση με το μισθό, τα προνόμια και την αποζημίωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, μπορεί το μισό εργατικό δυναμικό της χώρας να είναι γυναίκες αλλά δεν έχουν προχωρήσει στο ίδιο επίπεδο με τους άντρες. Ενώ οι μισθοί των αντρών συνέχισαν να αυξάνουν μέχρι την ηλικία των 50-55 φθάνοντας σε μέσο μισθό 75.000 δολαρίων, οι μισθοί των γυναικών στις ηλικίες 35-40 έχουν ανώτατο όριο στις 49.000 δολάρια.

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων διευρύνθηκε περαιτέρω σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών όπου οι άντρες λαμβάνουν μισθούς κατά πολύ υψηλότερους από τους αντίστοιχους των γυναικών.

Η έκθεση διαπίστωσε τις μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου στα ορυχεία, τα λατομεία και σε εταιρείες φυσικού αερίου εξερεύνησης και τις μικρότερες σε θέσεις εργασίας της τεχνολογίας, όπου η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 70 έως 30 τοις εκατό. “ Στον κλάδο της τεχνολογίας υπάρχει ένα είδος αξιοκρατίας, αλλά όταν κοιτάει κάποιος το δημογραφικό, λίγες γυναίκες επιλέγουν αυτόν τον κλάδο” παρατήρησε ο κ. Bach.

“Ο πιο σημαντικός λόγος για τις μισθολογικές αυτές διαφορές είναι πως οι γυναίκες και οι άνδρες τείνουν να επιλέγουν διαφορετικές δουλειές. Οι άντρες κυριαρχούν σε υψηλά αμειβόμενους κλάδους επιλέγοντας να γίνουν μηχανικοί ή να εργαστούν στις κατασκευές ενώ οι γυναίκες κυριαρχούν στην εκπαίδευση ή στην κοινωνική εργασία” εξήγησε η κ. Bach.

«Οι εταιρείες κατά το παρελθόν δεν έχουν συνδέσει την απόδοση των επενδύσεων για την προώθηση ποικίλων εργατικό δυναμικό", δήλωσε η κ. Bach και “δεν έχουν επίγνωση των πολύ λεπτών συμπεριφορών που εμποδίζουν τις γυναίκες από το να προσληφθούν σε θέσεις με υψηλό επίπεδο μισθών ή να λάβουν αύξηση σε υψηλόβαθμες θέσεις.”