ICAP: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους με καθυστερήσεις

ICAP: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους με καθυστερήσεις

Η αναγκαιότητα της εξασφάλισης ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών επενδύσεων, η επιτυχής και άμεση κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και η κρισιμότητα της ρευστότητας και του Πιστωτικού Κινδύνου ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στο Συνέδριο Credit Risk Management της ICAP.

Ξεκινώντας τις εργασίες, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και διαγραφών των επιχειρήσεων εμφάνισε καθοδική τάση, ενώ το 2015 σηματοδότησε την ανακοπή της φθίνουσας πορείας και την επάνοδο στην κερδοφορία, για πρώτη φορά. Αυτή η τάση συνεχίστηκε και το 2016 με τις επιχειρήσεις να εμφανίζουν βελτίωση της κερδοφορίας και των καθαρών κερδών, για τη διετία 2015-2016.

Ο κ. Κωνσταντέλλος, έκανε επίσης αναφορά στην έλλειψη αναχρηματοδοτήσεων και πιστώσεων κατά το 2015, η οποία οδήγησε σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι των μακροπρόθεσμων, με εμφανή την τάση των επιχειρήσεων να μειώνουν του όρους πίστωσης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (73%) συνεχίζουν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους με καθυστερήσεις, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση από το 2016 (από 70% που ήταν). Μόνο το 20% συνεχίζει να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 60 ημέρες.

Σημείωσε δε, ότι στην περίοδο της κρίσης, οι μικρές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πιο ευάλωτες από τις μεγάλες με τον δείκτη ασυνέπειάς τους να είναι σταθερά μεγαλύτερος, ενώ το 2016, το χάσμα μεταξύ τους έγινε ακόμη μεγαλύτερο με τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων να παραμένουν, σε ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου, με διαρκή όμως σημάδια βελτίωσης. Τέλος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση των Οικονομικών μεγεθών δύναται να συνεχιστεί και το 2017 υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, της ενθάρρυνσης των επιχειρηματικών επενδύσεων, της αντιμετώπισης των «κόκκινων δανείων» καθώς και της ομαλής ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης.

Ακολούθως, ο Πλούταρχος Σακελλάρης, Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσε τους τρόπους για την αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην βελτίωση των τεχνολογιών (νέοι μέθοδοι, εξοπλισμός, προϊόντα και υπηρεσίες) καθώς και στην αναγκαιότητα ανακατανομής των ελληνικών πόρων. Τόνισε δε, τον αναγκαίο ρόλο του κράτους στην ενίσχυση αυτής της προσπάθειας μέσω της διευκόλυνση δημιουργίας και αναδιανομής του πλούτου την παροχή δημόσιων αγαθών και τη προώθηση της ισότητας.

Ο Νώντας Νικολαΐδης, Vice President-Senior Credit Officer Moody''s στη συνέχεια ανέλυσε τη μεθοδολογία αξιολόγησης της Moody''s αλλά και την εφαρμογή της στις ελληνικές τράπεζες. Επίσης, επικεντρώθηκε στη μείωση των Non Performing Exposures (NPE) και στις μεθόδους για τις ανακτήσεις αυτών, αλλά και στο ρυθμιστικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών. Τέλος, παρατήρησε ότι παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στη χρηματοδότηση, η ρευστότητα παραμένει περιορισμένη εν μέσω ελέγχων κεφαλαίου ενώ η ανάκτηση της κερδοφορίας για το 2017-18 προβλέπεται οριακή.

Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας της ΙCAP «Οι επιπτώσεις της κρίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων και η Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου σήμερα», παρουσίασε ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Εκτελεστικός Διευθυντής Marketing & Πωλήσεις ICAP Group, για τρίτη χρονιά, ο οποίος δήλωσε: «Η βασική προτεραιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων την παρούσα περίοδο αποτελεί η αύξηση του κύκλου εργασιών τους και δευτερευόντως η αύξηση της κερδοφορίας τους. Πρωταρχικά κριτήρια παροχής πίστωσης αναδεικνύονται η φερεγγυότητα του πελάτη, η μακροχρόνια και πολυετής συνεργασία, καθώς και το ύψος συναλλαγών. Ωστόσο, το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις εξακολουθεί να είναι μεγάλο, αν και μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας δεν προκαλεί έκπληξη ότι το 1/2 των εταιρειών τους δείγματος είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεων τους, είτε μείωσαν τον χρόνο τους. Εντούτοις, θετικό είναι το γεγονός ότι πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό προσέγγιζε το 70%. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει εγκαταστήσει εξειδικευμένο λογισμικό πιστωτικού ελέγχου. Ωστόσο, οι Ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν χρηματοδότηση από το εξωτερικό (1 στις 7), ενώ σύμφωνα με σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων το mobile θεωρείται χρήσιμο μέσο παροχής πληροφόρησης».

Ο Joshua Peirez, Πρόεδρος και COO Dun & Bradstreet, στο πλαίσιο της κεντρικής του ομιλίας, ανέλυσε την αναγκαιότητα εξέλιξης του ρόλου του Chief Financial Officer (CFO), τονίζοντας ότι οι Οικονομικοί Διευθυντές που χρησιμοποιούν επιχειρηματικές ιδέες και προβλέψιμα στοιχεία ανάλυσης έχουν 55% πιθανότητα να βιώσουν άνοδο των εσόδων, ενώ επίσης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργεί σήμερα η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Για το μέλλον του Πιστωτικού Κινδύνου και τις συνέπειες που επιφυλάσσει για την ελληνική αγορά, μίλησε ο Ερνέστος Παναγιώτου, Partner McKinsey & Company, παρουσιάζοντας τις 3 μακροοικονομικές τάσεις που μετασχηματίζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον πιστωτικό κίνδυνο. Παρατήρησε επίσης ότι σημειώνεται μία μετατόπιση στις προτιμήσεις των πελατών πέρα από την παραδοσιακή προσφορά προϊόντων και το επίπεδο εξυπηρέτησης, ενώ τόνισε ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις τράπεζες έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για τις ίδιες όσο και για τους πελάτες τους. Κλείνοντας, συμπέρανε ότι η ελληνική αγορά των τραπεζών θα υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες με καθυστέρηση.

Η Μάνια Σέργη, Διευθύντρια Τομέας Λογισμικού ΙΒΜ Ελλάδος και Κύπρου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η IBM σε 524 CFO για την χρήση της γνωστικής πληροφορικής. Η έρευνα έδειξε τους τρόπους που χρησιμοποιούν "οι ηγέτες" για να αυξήσουν το χρηματοπιστωτικό IQ με την χρήση της γνωστικής πληροφορικής. Ο Giorgio Costantino, Executive Director Management Consulting & Solutions CRIF, αφού αναφέρθηκε στις καλές προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας στην ΕΕ, παρουσίασε τις σημαντικές αλλαγές που θα γίνουν στο Κανονιστικό πλαίσιο τα επόμενα χρόνια και τις επερχόμενες προκλήσεις, κυρίως των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, στο νέο αυτό περιβάλλον. Πρότεινε τις κατάλληλες στρατηγικές και τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων οδηγώντας σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην κατάλληλη διαχείριση του κόστους πίστωσης και κατά συνέπεια τις βάσεις για διαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ