Η Veolia εξαγοράζει τη Suez έναντι 12,8 δισ. ευρώ δίνοντας τέλος στη διαμάχη

Η Veolia εξαγοράζει τη Suez έναντι 12,8 δισ. ευρώ δίνοντας τέλος στη διαμάχη

Οι Veolia και Suez ανακοίνωσαν συμφωνία συγχώνευσης αξίας 12,8 δισ. ευρώ έπειτα από μήνες διαμάχης.

Με τις δύο εταιρείες να είναι «αντίπαλοι» από τον 19ο αιώνα, η Veolia επιδίωκε το τελευταίο διάστημα να απορροφήσει τη Suez με στόχο να δημιουργήσει έναν «παγκόσμιο πρωταθλητή» στον τομέα της διαχείρισης αστικών δικτύων υδάτων και απορριμμάτων.

Βάσει της συμφωνίας η αποτίμηση της Suez ορίζεται στα 20,5 ευρώ ανά μετοχή, που αναλογεί σε ποσό 12,8 δισ. ευρώ, με την Veolia να έχει ανεβάσει την προσφορά της από τα 18 ευρώ που είχε κάνει αρχικά.

Επιπλέον, στα πλαίσια της συμφωνίας και για να ξεπεραστούν ενδεχόμενα ζητήματα ανταγωνισμού, μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Suez θα μεταβιβαστούν σε νέα εταιρεία, η οποία θα έχει έσοδα περίπου 7 δισ. ευρώ.

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει κυρίως τις γαλλικές δραστηριότητες της Suez στον τομέα των υδάτων, αλλά και ορισμένα διεθνή περιουσιακά της στοιχεία, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, την Τσεχία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Η πίεση για την επίλυση του θέματος ήταν αυξημένη ενόψει της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της Suez πριν το καλοκαίρι, ενώ η Veolia είχε επιχειρήσει προηγουμένως να αποκτήσει δικαιώματα ψήφου στην Suez, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κινήσεις για αντικαταστήσει τη διοίκησή της.