Η πληροφορική θέτει τις βάσεις για ρεκόρ εσόδων και κερδών

Η πληροφορική θέτει τις βάσεις για ρεκόρ εσόδων και κερδών

Πρόγευση για το τι θα πρέπει να περιμένει η αγορά από τον κλάδο της πληροφορικής τα επόμενα χρόνια αποτέλεσαν τα οικονομικά αποτελέσματα των  εισηγμένων της αγοράς, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα υπόσχονται διαρκή ανάπτυξη μεγεθών και νέες συμφωνίες και deals στην αγορά.

Η επόμενη δεκαετία φέρνει εκατοντάδες νέα έργα που ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ, με τα 7 δισ. ευρώ έργων να προέρχονται από έργα του Δημοσίου εκ των οποίων τα 6 δισ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλο 1 δισ. από το EΣΠA.

Από την άλλη, η ανάγκη ψηφιοποίησης και του ιδιωτικού τομέα φέρνει έργα τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ. Έργα στα οποία οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν όσο μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας μπορούν.

Ήδη προς αυτό το στόχο έχει ξεκινήσει ο χορός των εξαγορών, ενώ σχεδόν στο σύνολό τους οι εισηγμένες έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι βολιδοσκοπούν την αγορά για συνεργασίες και εξαγορές σε έναν αγώνα δρόμου επέκτασης δραστηριοτήτων αλλά και δημιουργίας νέων προϊόντων. Η συγκεκριμένη στρατηγική βέβαια απαιτεί και έχει ήδη παρατηρηθεί επενδύσεις από τις εταιρείες  αλλά και επέκταση σε νέες κάθετες αγορές. 

Τα αποτελέσματα του 2020 απέδειξαν δε ότι ο κλάδος υπήρξε από τους λίγους που είχε έστω και χωρίς εμβόλιο αντισώματα στην πανδημία, καθώς οι περισσότερες εταιρείες εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων και κερδών στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα σχόλια και οι προβλέψεις των διοικήσεων για το 2021 αναφέρουν περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών τα επόμενα χρόνια, ενόψει των νέων έργων.

Είναι σαφές δε ότι πέραν των έργων που αφορούν το εσωτερικό της χώρας πολλές εταιρείες έχουν ανοίξει τα φτερά τους σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού οι οποίες ήδη δίνουν ώθηση στα συνολικά τους αποτελέσματα και αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Ενδεικτικό της τάσης στον κλάδο είναι το γεγονός ότι τρεις εκπρόσωποι του κλάδου και συγκεκριμένα Entersoft, Epsilon-Net, και Performance κατέγραψαν ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών. Τέλος, η ρευστότητα των εταιρειών του κλάδου θεωρείται πολύ ισχυρή. 

Ενδεικτικά για τη χρήση του 2020 τα καθαρά έσοδα του ομίλου της Entersoft ανήλθαν σε 16,57 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά  7,5% περίπου ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 47,7% και ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ έναντι 2,91 εκατ. το 2019.

Η εταιρεία πραγματοποίησε πέρσι την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προχώρησε σε εξαγορές, ολοκληρώνοντας τον περασμένο Νοέμβριο την εξαγορά της ERP δραστηριότητας από την εταιρεία Computer Life, τέλη Δεκεμβρίου την εξαγορά της εταιρείας Optimum με software για Logistics, ενώ το Μάρτιο του 2021 ολοκλήρωσε και την εξαγορά της εταιρείας Wedia στο χώρο του E-Commerce. Με την εταιρεία να διαθέτει στο ταμείο της περί τα 7,3 εκατ. ευρώ, ο όμιλος αναζητεί νέες ευκαιρίες εξαγορών και επενδύσεων.

Το 2020 η Epsilon Net, προχώρησε στην απόκτηση της Singular Logic μαζί με τη Space Hellas, έναντι 18 εκατ. ευρώ. O κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020 ανήλθε σε 21,70 εκατ. ευρώ έναντι 17,98 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,69%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 5,14 εκατ. ευρώ έναντι 3,26 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 57,55%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 132,86% ανερχόμενα σε 3,28 εκατ. έναντι 1,41 εκατ. ευρώ το 2019. 

O όμιλος Profile κατάφερε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο εργασιών και τα επίπεδα κερδοφορίας του. Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 15,04 εκατ. ευρώ έναντι 15,76 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μια μικρή μείωση 4,6%, που αποδίδεται στη χρονική διολίσθηση ορισμένων νέων έργων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά συνέπεια της πανδημίας, ενώ σημειώνεται ότι ο όμιλος διατήρησε το σύνολο των υφιστάμενων πελατών του. 

Αύξηση κατά 11,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2020 και ανήλθε στα 80,7 εκατ. ευρώ, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ το 2019. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 15,9 εκατ. ευρώ το 2019. Το EBITDA ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 6,3 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 16,09% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 1,5 εκατ. το 2019.

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 6,5%, στα 31,7 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για τη χρήση του 2020 και η Byte Computer. Ο όμιλος πληροφορικής ενίσχυσε το EBITDA σε 3,4 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ. ευρώ, από 600.000 ευρώ. Επίσης η εισηγμένη, σε επίπεδο ομίλου, εμφανίζει εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, από 2,1 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να τοποθετούνται σε 9,3 εκατ. ευρώ, από 5,2 εκατ. ευρώ το 2019. 

Σημαντική ώθηση με διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15,4%), αλλά και υπερδιπλασιασμό της προ φόρων κερδοφορίας (+113,6%), κατέγραψε η Uni Systems, θυγατρική του ομίλου Quest στον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η δραστηριότητα της Uni Systems επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης. 

Με αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και μικρή μείωση των πωλήσεων ολοκλήρωσε τη χρήση του 2020 ο Όμιλος Inform Π. Λύκος, με τις πωλήσεις του να μειώνοντας μόλις κατά 2,7 εκατ. ευρώ ή 3,7% σε σύγκριση με το 2019 και να διαμορφώνονται σε  69,8 εκατ. ευρώ. 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 6,6% ή 0,4 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 6,6 εκατ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος, με αυξημένη συμμετοχή στην κερδοφορία των υπηρεσιών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία καθώς και των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο Ομίλου και επομένως της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από 16,1% το 2019 σε 17,4% το 2020.

Τέλος, σημαντική αύξηση μεγεθών ανακοίνωσε και η Perfomance Technologies, αφού ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20,9% από τα 25,9 εκατ. ευρω στα 31,3 εκατ. ευρώ, το EBITDA έφθασε στα 4,38 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 εκατ. το 2019.