Η Moody’s αναβάθμισε το Δήμο Αθηναίων
Shutterstock
Shutterstock

Η Moody’s αναβάθμισε το Δήμο Αθηναίων

Ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας των αναβαθμίσεων για τη χώρα μας, από την πλευρά του οίκου αξιολόγησης Moody’s. Αναβαθμίστηκε το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου και η οικονομική εικόνα των ελληνικών τραπεζών. Υπήρξε όμως και μια αξιολόγηση που πέρασε κάτω από τα ραντάρ των οικονομικών και πολιτικών αναλυτών. Και συγκεκριμένα η αξιολόγηση της Moody’s για το αξιόχρεο του Δήμου Αθηναίων.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε μέσα στο Σεπτέμβριο το αξιόχρεο της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες. Από το Ba3 στο Ba1. Ένα σκαλοπάτι δηλαδή, κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Ακολούθησε η αναβάθμιση των τραπεζών. Για την Alpha Bank στο Ba1 από Ba2, για την Eurobank στο Baa3 από Ba2, για την Εθνική Τράπεζα επίσης στο Baa3 από Ba2 και για την Τράπεζα Πειραιώς στο Ba1 από Ba3, για την Attica Bank στο Β3 από Caa1 και για την Παγκρήτια Τράπεζα στο Β2 από Β3. 

Και ήρθε η σειρά της Moody’s να αναβαθμίσει την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της, το αξιόχρεο του Δήμου ως εκδότη μακροχρόνιων ομολόγων αναβαθμίστηκε από το Ba3 στο Ba1. Το ίδιο συνέβη και με την βασική πιστοληπτική εικόνα BCA (Baseline Credit Assessment), που αναβαθμίστηκε και αυτή από ba3 σε ba1.

Σύμφωνα με τη Moody’s η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου Αθηναίων, οφείλεται σε δυο λόγους. Ο πρώτος είναι η γενικότερη αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας, η θετική πορεία της οικονομίας, η αύξηση των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η μεταφορά νέων πόρων στην τοπική Αυτοδιοίκηση. Και ο δεύτερος είναι η οικονομική αποδοτικότητα του ίδιου του Δήμου. Κάτι που αντικατοπτρίζεται στην αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων του, στα θετικά αποτελέσματα των λογιστικών καταστάσεων, στην υψηλή ρευστότητα, στη μείωση περιττών δαπανών και στη δημιουργία πλεονασμάτων.    

Η Moody’s εστίασε στο γεγονός των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, το 85% των οποίων, χρηματοδοτείται από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Επισημαίνοντας παράλληλα αδυναμίες που απορρέουν από την ύπαρξη ανελαστικών πάγιων εξόδων, όπως είναι για παράδειγμα οι μισθοδοσίες.

Επιπλέον, η Moody’s ενθάρρυνε την πολιτική του Δήμου Αθηναίων στον τομέα του ESG. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει στις «αξίες» του Δήμου, τις ενέργειες του σε σχέση με το Περιβάλλον, τη στάση του προς την Κοινωνία και την εφαρμογή των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Η Αθήνα σύμφωνα με τη Moody’s, εμφανίζει όπως και όλη η χώρα κλιματικό ρίσκο μεσαίου μεγέθους, με υψηλές θερμοκρασίες, μόλυνση, απορρίμματα, πυρκαγιές στις παρυφές της πόλης και κινδύνους πλημμυρών. 

Εμφανίζει κοινωνικό ρίσκο μεσαίου μεγέθους, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της υψηλής νεανικής ανεργίας. Βεβαίως, στα θετικά καταγράφεται το γεγονός πως το «κόστος» αυτό δεν επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου, αλλά την κυβέρνηση και τον κρατικό προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα η Moody’s εκτιμά πως στον τομέα των κατοικιών και της υγειονομικής κάλυψης η κατάσταση είναι ικανοποιητική.

Όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση, ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα με τη Moody’s επικροτείται για τον τρόπο λειτουργίας του, την αποδοτικότητα του στην εφαρμογή των πολιτικών του, στον έλεγχο των οικονομικών του και στην ανάπτυξη των επενδύσεων του, δίχως να εκτίθεται σε περιττά ρίσκα και κινδύνους.  

Στο τέλος της αξιολόγησης της, η Moody’s διατυπώνει τη θέση ότι οποιαδήποτε  περαιτέρω αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ελλάδας και από την απόδοση του Δήμου όσον αφορά την τήρηση των ετήσιων προϋπολογισμών, την υψηλή ταμειακή ρευστότητα και τα χαμηλά επίπεδα δανεισμού. Με την ίδια λογική, οποιοδήποτε πισωγύρισμα της Ελλάδας θα επιδράσει αρνητικά στις επόμενες αξιολογήσεις για τον Δήμο Αθηναίων.