Χρ. Δήμας: Λιγότερη φορολογία για επενδύσεις σε Έρευνα - Τεχνολογία

Χρ. Δήμας: Λιγότερη φορολογία για επενδύσεις σε Έρευνα - Τεχνολογία

 

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης στους τομείς της Έρευνας και της Ανάπτυξης αναφέρεται o Χρίστος Δήμας, κάνοντας λόγο για λιγότερη φορολογία και σταθερό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, «προκειμένου η Ελλάδα να γίνει ελκυστικότερος προορισμός».

Σε συνέντευξή του στη Βραδυνή της Κυριακής. ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τονίζει πως αυτά τα κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν μεγαλύτερο αριθμό μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο να επενδύσουν περαιτέρω στον χώρο της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Σημειώνει επίσης ότι στόχος είναι η αύξηση των δαπανών του κράτους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας για Έρευνα και Ανάπτυξη, που σήμερα είναι στο 1,13% του ΑΕΠ.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την 18η θέση της Ελλάδας στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα και από την 20ή στο Δείκτη Καινοτομίας, με βάση τις συνολικές επιδόσεις της χώρας. Αποτελεί προτεραιότητά μας η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο χώρο της επιστήμης, και αυτό για να επιτευχθεί απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την Έρευνα και από το Δημόσιο αλλά, κυρίως, και από τον ιδιωτικό τομέα», τονίζει.