Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΕΕ με τα κονδύλια για τους πρόσφυγες

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΕΕ με τα κονδύλια για τους πρόσφυγες

Με σημαντική πλειοψηφία, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ενέκρινε τελικά σήμερα, τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016, με 516 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 8 αποχές. Τα ποσά για το 2016 είναι: 155 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 143,9 δισ. σε πληρωμές.

Πρόκειται για τον προϋπολογισμό που επιτεύχθηκε μετά τη συμφωνία ανάμεσα σε ΕΚ και Συμβούλιο, στις 14 Νοεμβρίου και που εγκρίθηκε επισήμως από το Συμβούλιο, στις 24 του μήνα.

Η αντιμετώπιση του προσφυγικού και της μετανάστευσης αποτέλεσε ένα βασικό μέλημα των ευρωβουλευτών, για τον νέο προϋπολογισμό. Θεωρώντας ότι «τα ανώτατα όρια του 2016 για τους τομείς 3 και 4 που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση», αποφάσισαν να κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς ευελιξίας. Ως εκ τούτου υποστήριξαν την κινητοποίηση ενός ποσού ύψους 1.530 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων, βάσει του μηχανισμού ευελιξίας. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται ως εξής για την ερχόμενη τετραετία: 734,2 εκατ. το 2016, 654,2 εκατ. το 2017, 83 εκατ. το 2018 και 58,6 εκατ. το 2019.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, όπως προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), «καταδεικνύει την κρίσιμη ανάγκη να δοθεί περισσότερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης». Για το λόγο αυτό, οι ευρωβουλευτές ζητούν την όσο το δυνατόν καλύτερη αναθεώρηση του ΠΔΠ που προβλέπεται για το 2016, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες.

Εξηγούν επίσης ότι αυτές οι πρόσθετες πιστώσεις είναι δυνατές χάρη στη μεταφορά των μη χρησιμοποιηθέντων ποσών των μηχανισμών ευελιξίας από τα οικονομικά έτη 2014 και 2015.

Παράλληλα οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν τηρήσει τις υποσχέσεις τους για τη χρηματοδότηση των Ταμείων που προβλέπονται για την υποστήριξη των προσφύγων όπως τα «καταπιστευματικά ταμεία για την Αφρική, τη Συρία και των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, στις αρχές Νοεμβρίου τα κράτη-μέλη υστερούσαν κατά 2,3 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση της απασχόλησης, των θέσεων εργασίας και η ανταγωνιστικότητα, παραμένουν επίσης ως βασικοί στόχοι του προϋπολογισμού 2016. Μεταφράζονται με επιπλέον πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (14,3 εκατ. ευρώ), για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (184,5 εκατ. ευρώ), για το χρηματοδοτικό μηχανισμό υποδομών «Συνδέοντας την Ευρώπη» (150 εκατ. ευρώ) και για το Erasmus που είναι το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (6,6 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ