«Ετοιμάζεται εξειδικευμένο μητρώο ηλεκτρονικών καταστημάτων»

«Ετοιμάζεται εξειδικευμένο μητρώο ηλεκτρονικών καταστημάτων»

Την πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) για την οργάνωση της τρίτης ετήσιας εβδομάδας ηλεκτρονικού εμπορίου χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος. «Πιστεύω ότι ελπίδα και προσδοκία όλων μας είναι ο συγκεκριμένος θεσμός να συμβάλει στην ούτως ή άλλως αξιοσημείωτη δυναμική που καταγράφει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Άλλωστε, η ενίσχυση αυτής της δυναμικής αποτελεί στρατηγικό στόχο και για την Πολιτεία, η οποία θέτει υπό την αιγίδα της την Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Ο κ. Παπαδεράκης σημείωσε ότι η αφετηρία εντοπίζεται στη στρατηγική της Ε.Ε. για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάδειξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διάχυση της καινοτομίας και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής γύρω από την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανέπτυξε ορισμένες σκέψεις σχετικά με τους βασικούς προσανατολισμούς των δράσεων, οι οποίες θα περιστρέφονται γύρω από το τρίπτυχο εμπιστοσύνη-ασφάλεια-ισοτιμία πρόσβασης, λέγοντας ότι «η ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές αποτελεί μια ανάγκη που έχει καταγραφεί τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από αυτή την άποψη, η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη ρύθμιση των ψηφιακών συμβάσεων είναι ευπρόσδεκτη.

Η Ελλάδα έχει ήδη καταστήσει σαφές ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων ότι οι όποιοι νέοι κανόνες θεσπιστούν θα έπρεπε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τρεις στόχους: Πρώτον, να διασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, χωρίς, όμως, να τους επιβαρύνουν με υπερβολικό όγκο πληροφοριών και χωρίς να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις απαγορευτικό κόστος συμμόρφωσης. Δεύτερον, να ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το εμπόριο ψηφιακού περιεχομένου, όπου έχουν διαπιστωθεί τα σημαντικότερα κενά. Τρίτον, να αντιμετωπίζουν μια σειρά από οριζόντια ζητήματα, ιδίως τη σωστή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, την ανάπτυξη και ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών, την προστασία προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία».

«Πέραν, όμως, από το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν και εθνικές δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης» δήλωσε ο κ. Παπαδεράκης. Ενδεικτικά, ανέφερε την πρόθεση της ΓΓΕΠΚ να καταρτίσει κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. «Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η πιστοποίηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με συγκεκριμένα πρότυπα» πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Εκτός από τα νομικά εμπόδια, όμως, μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στα οικονομικά. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014, οι βασικότεροι προβληματισμοί των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ως προς το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο σχετίζονται με το υψηλό κόστος μεταφοράς δεμάτων και το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής για την παράδοσή τους.

Οι σημαντικότερες επιτυχίες της ενιαίας αγοράς είχαν ως αφετηρία το κοινό συμφέρον καταναλωτών και επιχειρήσεων. Επομένως, η βελτίωση των μεταφορών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα δε θα βοηθήσει μόνο χώρες που δεν ευνοούνται από τη γεωγραφία, όπως η Ελλάδα. Οι πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα θα δώσουν νέα δυναμική στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, συνολικά.

Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις της Ελλάδας ενώπιον των οργάνων της Ε.Ε., όταν συζητείται το μέλλον της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τονίζουν αυτή τη διάσταση. Επιπλέον, η ΓΓΕΠΚ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα ΕΛΤΑ, ώστε ο σχεδιασμός για θέματα μεταφορών να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη ισότιμης πρόσβασης καταναλωτών και επιχειρήσεων απ' όλη την Ευρώπη στην ψηφιακή ενιαία αγορά είναι η επέκταση της ευρυζωνικότητας.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων στα θέματα που ανέλυσα, ως τώρα, απαιτεί ένα σημαντικό όγκο πληροφοριών. Προκειμένου, λοιπόν, οι δράσεις μας να είναι πραγματικά στοχευμένες, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου μητρώου ηλεκτρονικών καταστημάτων. Στόχος είναι συστηματική καταγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) που λειτουργούν στη χώρα, με στόχο την εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων τα οποία θα υποστηρίζουν την πολιτική μας».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδεράκης επεσήμανε δύο βασικές αρχές που κατευθύνουν όλες τις δράσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. «Πρώτον, απώτερος στόχος μας είναι να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα που συνδέεται με την τεχνολογία και την καινοτομία στην Ελλάδα. Άλλωστε, ο πλούτος των σχετικών εγχειρημάτων, το μεράκι των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτά, η δημιουργικότητα και η συλλογικότητα που τα χαρακτηρίζουν, αποτελούν στέρεα θεμέλια για τη συμμετοχή της χώρας στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Δεύτερον, η σημερινή μου παρέμβαση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις ιδέες οικονομικών και κοινωνικών φορέων, στους οποίους φυσικά περιλαμβάνεται και ο GRECA. Ωστόσο, η σημασία της δικής σας συμμετοχής στη διαμόρφωση στρατηγικής δεν εξαντλείται σε αυτή την ομιλία. Αντιθέτως, σας καλώ να παραμείνετε ενεργοί τόσο στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που οργανώνει η Ε.Ε. όσο και εντός της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τη διαχείριση όλων των βασικών θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις που ετοιμάζουμε, ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ, μέχρι το 2020 και η αποτελεσματική προβολή των ελληνικών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προϋποθέτουν την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ισότιμη βάση. Ελπίζω, λοιπόν ότι η Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα αποτελέσει μια ακόμα αφορμή για την ενίσχυση της συνεργασίας μας» κατέληξε ο κ. Παπαδεράκης.

Σημειώνεται ότι η εβδομάδα εορτασμού, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, θα διαρκέσει από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Κατά το διάστημα αυτό, πλήθος ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων θα παρέχει ελκυστικές προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό, προτρέποντάς το να «βιώσει» την online αγοραστική εμπειρία.

Η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιείται στα πρότυπα του αμερικανικού Cyber Monday, ενώ πολλές ακόμα χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Αυστραλία, κ.α. οργανώνουν αντίστοιχες ημέρες. Στην εορταστική αυτή περίοδο αυξάνει σημαντικά ο online B2C τζίρος, ενώ, παράλληλα, σηματοδοτείται η έναρξη των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Την προηγούμενη χρονιά, η αποδοχή από τους Έλληνες online καταναλωτές ήταν άκρως θετική και αυξημένη σε σχέση με την αρχική εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 59%, σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2013 (42%), ενώ υπήρξαν και ηλεκτρονικά καταστήματα που δήλωσαν αύξηση πωλήσεων άνω του 200% (100% ήταν αντίστοιχα, το 2013).

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, η ιδιαίτερα θετική αποδοχή από τους online καταναλωτές, καθώς και τα θεαματικά αποτελέσματα που κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, δείχνουν ότι η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου καθιερώνεται πλέον ως θεσμός. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός η προτροπή του καταναλωτικού κοινού να ψωνίσει διαδικτυακά και αφετέρου η εκπαίδευση και ενημέρωσή του στη διαδικασία της online αγοράς και των πλεονεκτημάτων που αυτή έχει.

Ο GRECA προσκαλεί όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα (είτε είναι μέλη του είτε όχι), αλλά και συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς αυτά, να δηλώσουν έμπρακτα τη συμμετοχή τους στην εορταστική εβδομάδα, παρέχοντας αξιόλογες προσφορές προς τους καταναλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ