Εντολή στις εφορίες να προσδιορίζουν τον φόρο με στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές

Εντολή στις εφορίες να προσδιορίζουν τον φόρο με στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές

Με στοιχεία που έχουν παράσχει οι φορολογούμενοι  ή με στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ θα φορολογεί εφεξής τους πολίτες η εφορία. Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.

Σε περίπτωση που από στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρίτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης (ήτοι ενδεικτικά: εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από ακίνητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.), που δεν έχουν περιληφθεί σε δήλωσή του, τότε εκδίδεται και κοινοποιείται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφειλόμενος επιπλέον φόρος και κατά περίπτωση, τα τυχόν ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Η διασταύρωση και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και η έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, μπορεί να γίνει και αφού ήδη έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Οι πηγές πληροφοριών για τον προσδιορισμού του φόρου είναι μεταξύ άλλων:

- Οι ετήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων που έχουν ληφθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

- Οι αποδοχές που έχουν ληφθεί μέσω των μηνιαίων αναλυτικών εγγραφών της ηλεκτρονικής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

-  Πληροφορίες που ζητούνται από οργανισμούς και φορείς κατόπιν αιτήματος της Α.Α.Δ.Ε.

- Πληροφορίες που αντλούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών.

Επί της ουσίας η διαδικασία αυτή ανοίγει το δρόμο για την αποστολή νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τσουχτερούς φόρους στους φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί μέσα από τις διασταυρώσεις να μην έχουν δηλώσει στην Εφορία τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα περίπου ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανακοίνωσε περίπου 100.000 περιπτώσεις φορολογούμενων που βρέθηκαν να μην έχουν δηλώσει αναδρομικά ποσά συντάξεων, συντάξεις από το εξωτερικό εξωτερικού και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) και οι οποίοι καλούνται τώρα υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκρυψαν προκειμένου να γλιτώσουν πρόστιμα και τόκους.

Βέβαια, αυτό ισχύει για όσους απέκρυψαν εισοδήματα καθώς είναι ισχυρό το ενδεχόμενο αρκετοί από τους 100.000 φορολογούμενους να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.

Όσοι δεν δικαιολογήσουν τα εισοδήματα που εντόπισε η ΑΑΔΕ θα λάβουν μήνυμα στο προσωπικό λογαριασμό τους λογαριασμό στο Taxisnet.