Ενίσχυση 355.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Ενίσχυση 355.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 355.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επιχορηγήσεις αφορούν αποκλειστικά τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.

Η εν λόγω χρηματοδότηση αποδίδεται ως εξής: