ΕΛΣΤΑΤ: Στο 24,6% η ανεργία το Σεπτέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 24,6% η ανεργία το Σεπτέμβριο

Στο 24,6% ανήλθε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Σεπτέµβριο του 2015, έναντι 26,1% το Σεπτέµβριο του 2014 και του αναθεωρηµένου προς τα άνω 24,7% τον Αύγουστο του 2015.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το σύνολο των απασχολουµένων, κατά το Σεπτέµβριο του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.626.696 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.184.353 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.266.304 άτοµα. 

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 75.861 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2014 (αύξηση 2,1%) και κατά 6.821 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2015 (αύξηση 0,2%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 68.806 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2014 (µείωση 5,5%) και κατά 2.429 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2015 (µείωση 0,2%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 53.466 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2014 (µείωση 1,6%) και κατά 7.919 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2015 (µείωση 0,2%).