ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο

Στο 0,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο του 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ αύξηση 0,4% εμφάνισε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο, σε ετήσια βάση. 

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Φεβρουαρίου 2020 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Φεβρουαρίου 2020 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2019 προέκυψε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018.

Παράλληλα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) του μηνός Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου του 2019, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018.