ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8,8% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Νοέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8,8% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Νοέμβριο

Μείωση 8,8% σηµείωσε ο Γενικός ?είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (?ΤΕ) του µηνός Νοεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 7,8% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός ?είκτης κατά το µήνα Νοέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον δείκτη του Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε µείωση 1,0%, έναντι µείωσης 2,7%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Παράλληλα, ο µέσος ?είκτης του δωδεκαµήνου ?εκεµβρίου 2014 - Νοεµβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου ?εκεµβρίου 2013 - Νοεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 11%, έναντι µείωσης 2,8%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Η µείωση του Γενικού ?είκτη Τιµών Εισαγωγών κατά 1%, τον µήνα Νοέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη µηδενική µεταβολή του ?είκτη Τιµών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης
β. Στη µείωση του ?είκτη Τιµών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,9%

Η µείωση του Γενικού ?είκτη Τιµών Εισαγωγών κατά 8,8%, τον µήνα Νοέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2014, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη µείωση του ?είκτη Τιµών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%
β. Στη µείωση του ?είκτη Τιµών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 15,9%.