ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Δεκέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Δεκέμβριο

Μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2017 με το 2016, παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018, παρουσίασε μείωση 2,9% σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2018. Ο αντίστοιχος δείκτης τον Δεκέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη Νοεμβρίου 2017, παρέμεινε αμετάβλητος. 

Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 4,3% έναντι αύξησης 5,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.