ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο για το α΄ τρίμηνο του 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο για το α΄ τρίμηνο του 2024

Αυξημένος κατά 3,4% ήταν ο κύκλος εργασιών του συνόλου των λιανεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ενώ σε σχέση με το δ΄τρίμηνο του 2023 κατέγραψε μείωση 15,9%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 15,69

δισ. ευρώ, έναντι 15,17 δισ. ευρώ για του πρώτο τρίμηνο του 2023 και 18,67 δισ. ευρώ. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2023. 

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 5,35 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,27 δισ. ευρώ και μείωση 25,5% σε σχέση με τον τέταρτο τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 7,19 δισ. ευρώ. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

 

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είναι:

• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 29,3%.

• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 26,3%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 16,9%.

• Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 13,8%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2023 είναι:

• Περιφέρεια Θεσσαλίας, αύξηση 5,3%.

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αύξηση 4,3%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2023 είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, με  0,9%.