Ελλειμματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γαλλίας τον Οκτώβριο

Ελλειμματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γαλλίας τον Οκτώβριο

Έλλειμμα εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γαλλίας τον Οκτώβριο, καθώς το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών διευρύνθηκε και το πλεόνασμα των υπηρεσιών συρρικνώθηκε.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης εμφάνισε τον Οκτώβριο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 1,4 δισ. ευρώ, έπειτα από πλεόνασμα 300 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Γαλλίας.

Το ισοζύγιο αγαθών ανήλθε στα 3 δις. ευρώ από τα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ στον κλάδο των υπηρεσιών το πλεόνασμα συρρικνώθηκε στα 1,1 δισ. ευρώ από τα 1,8 δισ. ευρώ.