Eλλάκτωρ: Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το εννεάμηνο 2015

Eλλάκτωρ: Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το εννεάμηνο 2015

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών, για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.9.2015, ανήλθε σε 1.097,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.080,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σηµειώνοντας αύξηση 1,6%, για τον Όµιλο εταιρειών ΕΛΛΑΚΤ?Ρ.

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT), για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.9.2015, διαµορφώθηκαν σε 35,0 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 37,1% σε σχέση µε το 9µηνο του 2014 που ήταν 55,6 εκατ. ευρώ. Περιλαµβάνουν αποµείωση ποσού 33,6 εκατ. ευρώ συµµετοχών του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα του 9µηνου 2015.

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 124,4 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 7,6% σε σχέση µε το 9µηνο του 2014 που ήταν 134,6 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων, για το 9µηνο του 2015, ήταν ζηµίες 30,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τέλος, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 51,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 13,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Περιλαµβάνουν εκτός της προαναφερόµενης αποµείωσης συµµετοχών του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων (ποσού 33,6 εκατ. ευρώ), και επιβάρυνση ποσού 7,8 εκατ. ευρώ λόγω της επίδρασης της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόµενη φορολογία, που επηρέασαν τα µετά από φόρους αποτελέσµατα του 9µήνου του 2015.

Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 62,6 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν ποσό επιβάρυνσης 5,5 εκατ. ευρώ, από επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόµενη φορολογία) έναντι ζηµιών 29,3 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστηµα του 2014.

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 0,363 ευρώ έναντι ζηµιών 0,170 ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2014.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή και λατοµεία), για το 9µηνο του 2015, παρουσίασε κύκλο εργασιών 814,0 εκατ. ευρώ έναντι 808,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2014, σηµειώνοντας αύξηση 0,6%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της κατασκευής διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 38,3 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν όµως αποµείωση αξίας συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων ποσού 33,6 εκατ. ευρώ) έναντι ζηµιών 25 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2014. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 47,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 35,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Οµίλου παραµένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,5 δις ευρώ, µε το 53% να αφορά συµβάσεις έργων στο εξωτερικό. Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα όλες οι συµφωνίες για επανεκκίνηση των έργων στο εσωτερικό που όµως βαίνουν προς ολοκλήρωση.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το 9µηνο του 2015 ενοποιηµένα έσοδα 153,5 εκατ. ευρώ έναντι 153,1 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 0,3%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) 45,3 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 20,8% έναντι των 57,2 εκατ. ευρώ (που όµως περιελάµβαναν, για το 9µηνο 2014, αποζηµίωση 9,8 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης), και τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν όµως επιβάρυνση 7,6 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόµενη φορολογία) έναντι 20,9 εκατ. ευρώ (που περιελάµβαναν όµως την προαναφερθείσα αποζηµίωση) την αντίστοιχη περίοδο του 2014, µειωµένα κατά 88,2%.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών για το 9µηνο του 2015 ανήλθε σε 96,2 εκατ. ευρώ έναντι 90,4 εκατ. ευρώ, αυξηµένος κατά 6,4%, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε κέρδη 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,8 εκατ. ευρώ, µείωση 18,8% και τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, µειωµένα κατά 37,2%.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το 9µηνο του 2015 ενοποιηµένα έσοδα 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 24,9%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 15,0 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ, αύξηση 64,0% και κέρδη µετά από φόρους στα 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα 2014, αυξηµένα κατά 159,8%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το 9µηνο του 2015 ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ αύξηση 9,3%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους ήταν ζηµίες 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 1,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας, για το πρώτο εξάµηνο του 2015, δεν υπήρξαν πωλήσεις, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και τα µετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ για το 9µηνο του 2015, έναντι ζηµιών3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.