Εισηγμένες: Μεγάλες αντοχές το 2020, μεγάλες προσδοκίες το 2021

Εισηγμένες: Μεγάλες αντοχές το 2020, μεγάλες προσδοκίες το 2021

Με ελαφρά αντίδραση + 0,11% αντέδρασε σήμερα το Ελληνικό Χρηματιστήριο στις δύο προηγούμενες καθοδικές συνεδριάσεις στο διορθωτικό κλίμα που ξεκίνησε από τα υψηλά των 907,74 μονάδων. Αρνητικός πρωταγωνιστής και πάλι η Τράπεζα Πειραιώς που στάθηκε «ακίνητη» καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης στο – 29,97%, εν όψει της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου, το ενημερωτικό  δελτίο της οποίας δημοσιεύτηκε ήδη.

Πράγματι, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εισηγμένων που συνεχίζουν να καταφθάνουν, χθες ήταν η σειρά των δύο blue chips ΔΕΗ και ΜΟΤΟR ΟΙL,  η αγορά κινείται στον αστερισμό της ΑΜΚ της τράπεζας που θα αντλήσει κεφάλαια με αποτέλεσμα την ήπια μεταβλητότητα και υποχώρηση της αγοράς.

Αυτό το πλαίσιο υποβοηθά τους επενδυτές στο  stock picking, με εστίαση σε επιλεγμένους τίτλους καθώς  αρχίζει να σχηματίζεται η εικόνα του πανδημικού 2020. Καθίσταται σαφές, ότι εταιρείες από όλους τους κλάδους που βρήκαν τον τρόπο να υπερπηδήσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας,  βελτιώνοντας τα μεγέθη τους, θέτουν στο τραπέζι αυξημένες προσδοκίες και για τη φετινή χρονιά ελπίζοντας σε καλύτερο μέλλον στο οικονομικό πεδίο.  Ήδη 55 εισηγμένες έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους και αν εξαιρέσει κανείς, κλάδους που επλήγησαν στην καρδιά της δραστηριότητάς τους, εταιρειών που έχουν σχέση με τον τουρισμό, τις μεταφορές, το λιανεμπόριο, τα διυλιστήρια η  γενική εικόνα είναι αποδεκτή και κερδοφόρα σε ικανό αριθμό εισηγμένων, συνυπολογιζομένων κάποιων έκτακτων απομειώσεων που αμαύρωσαν την γενική εικόνα.

Εισηγμένες από διαφορετικούς κλάδους, με διαφορετικό μέγεθος κεφαλαιοποίησης και διαφορετικά χαρακτηριστικά, εξέπληξαν με τη βελτίωση των μεγεθών τους, αλλάζοντας επίπεδο και σε σύγκριση με ομοειδείς εταιρείες και με την χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά.

CENERGY HOLDINGS

Δυο ρεκόρ κατέγραψε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του 2020, λειτουργικής κερδοφορίας και καθαρού δανεισμού.  Πράγματι, αναπροσαρμοσμένο ebitda 1 υπερέβη τα 100 εκατ. ευρώ, ( 102 εκ) ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 331 εκατ. ευρώ σε ιστορικό χαμηλό. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 24,772 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 23% σε ετήσια βάση). Το ύψος των ανεκτέλεστων έργων ανήλθε στο τέλος του 2020 στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 89 εκατ. ευρώ.

CENER ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η μετοχή στο εβδομαδιαίο, διέσπασε ανοδικά τα υψηλά του Νοεμβρίου του 2020 στα 1,95 ευρώ, με ταυτόχρονη διαφυγή από την ανερχόμενη περιοριστική ΒΝ, αναπτύσσοντας ιδιαίτερη δυναμική με υπέρβαση και των 2,16 ευρώ. Ο τίτλος είναι σε φάση διόρθωσης από τα υψηλά των 2,54 ευρώ. Η γραμμή τάσης Ρ1 λειτουργεί ως σημαντική στήριξη, ορίζοντας την ανοδική κίνηση , όπως και η ανερχόμενη ΒΝ, που ενδεχομένως υποστηρίξει ένα retest της κίνησης. Υπέρβαση των 2,54 ευρώ, θα δώσει δυνατή συνέχεια της κίνησης σε νεότερα ιστορικά υψηλά.

EPSILON NET 

Εκτίναξη καθαρών κερδών κατά 133% στα 3,28 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο Όμιλος, ενώ σημείωσε και αύξηση κατά 20,69% στα 21,7 εκατ. ευρώ, στα καθαρά μετά φόρων κέρδη. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου το 2020 διαμορφώθηκαν σε 20,79 εκατ. €. Σύμφωνα με τη διοίκηση το 2020 ήταν μια σημαντική και αναπτυξιακή χρονιά που ολοκληρώθηκε με πολύ θετικά αποτελέσματα και θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος.

ΕΠΣΙΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Δεύτερη  χαμηλότερη κορυφή για τη μετοχή στο ημερήσιο,στα 4,96 ευρώ, με αποτέλεσμα την πλαγιολίσθηση και με το βλέμμα στην πρώτη σημαντική στήριξη στα 4,56 ευρώ. Ισχυρή στήριξη παρέχει η ανοδική γραμμή τάσης Κ2 , την οποία διατρέχει και ο απλός κινητός μέσος των 100 ημερών. Επόμενη στήριξη σε περίπτωση διαφυγής από την γραμμή τάσης τα 4,40 ευρώ. Στο θετικό σενάριο, επάνοδος πάνω από τα 4,96 ευρώ, θα προσδώσει δυναμική για πιθανή κίνηση σε νεοτερα υψηλά υπερβαίνοντας και τα απόλυτα υψηλά των 5,10 ευρώ.

IDEAL 

H εταιρεία εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών  για το 2020, που ανήλθε στα 21 εκατ. ευρώ από τα 18,4 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2019, με τεράστια βελτίωση στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά 92%. Όσον αφορά και τα ebitda και τα καθαρά κέρδη η εταιρεία γύρισε σε κέρδη από ζημιές. Από το ζημιογόνο 2019 ( -2,32 εκατ. ευρώ) στο οποίο περιλαμβάνονται έκτακτα αρνητικά αποτελέσματα, η εταιρεία επέστρεψε στα 816 χιλ ευρώ κέρδη. Στις 31/12/2020 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Ideal διαμορφώθηκε στα 12,346 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός ήταν αρνητικός με καθαρό ταμείο +4,57 εκατ. ευρώ.

ΙΝΤΕΚ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Στο μηνιαίο γράφημα η μετοχή έλυσε ανοδικά ένα πολύ μεγάλο ανοδικό πυθμένα διασπώντας ανοδικά την γραμμή λαιμού στα 1,29 ευρώ. Ο τίτλος αρνήθηκε στην μεγάλη κίνηση την προσέγγιση της αντίστασης των 3,02 ευρώ και διορθώνει από τα τοπικά υψηλά των 2,84 ευρώ. Σημαντική στήριξη τα 1,81 ευρώ, σημείο απ όπου διέρχεται το 38,2% της διόρθωσης fibo από τα χαμηλά του Νοεμβρίου του 2012.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Η εταιρεία εμφάνισε εξαιρετικά μεγέθη το 2020 βελτιώνοντας τους αριθμοδείκτες της σε μεγάλο βαθμό. Τα κέρδη αυξήθηκαν με εκρηκτικό ρυθμό στα 37,3 εκατ. ευρώ ( 905%) , με τον Κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 13,9% στα 339,7 εκατ. ευρώ. Πολύ σημαντική και η μείωση του καθαρού δανεισμού από τα 83, 5 εκατ. ευρώ στα 38,2 εκατ, ευρώ στις 31/12/2020 με ποσοστιαία μείωση 54,3%. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός / EBITDA διαμορφώθηκε σε 0,55 στις 31.12.2020. Αυξημένα και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στα 174,6 εκατ. ευρώ  από 146,3 εκατ. την 31/12/2019 με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 209 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΘ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Σε υψηλά 20 ετίας κινείται πλέον η μετοχή αποτυπώνοντας τις οικονομικές εξελίξεις στον Ομιλο. Σημείο κλειδί η υπέρβαση των 3,08 ευρώ ,αλλά και της ζώνης 3,96 -4,34 ευρώ. Όσο η μετοχή βρίσκεται πάνω από την ανερχόμενη G, επόμενος μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η ζώνη 5,93 -6,24 ευρώ. Σε ενδεχόμενο καθοδικής διάσπασης της G, η ζώνη 3,96-4,34 ευρώ, αποτελεί σημαντική στήριξη.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.