Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank

Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank

Την έγκριση του τροποποιημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της τράπεζας, όπως αυτό είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του υπουργείου Οικονομικών, δημοσιοποίησε στις 26 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Eurobank.