ΔΡΟΜΕΑΣ: Ανέλαβε την επίπλωση του CERN

ΔΡΟΜΕΑΣ: Ανέλαβε την επίπλωση του CERN

Συνεχίζει την ανάληψη έργων από το εξωτερικό η ΔΡΟΜΕΑΣ, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ανέλαβε νέο έργο 3 ετούς διάρκειας για το CERN.

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας πρός το ΧΑ, μετά την πρόσφατη ανάθεση της αποκλειστικής κάλυψης των αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έπιπλα γραφείου για άλλα πέντε έτη και τις συνεχιζόμενες αναλήψεις έργων από τον Γερμανικό Στρατό ο ΔΡΟΜΕΑΣ συνεχίζει την πορεία του στις ευρωπαϊκές αγορές: στις 10 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Πυρηνική Έρευνα – CERN ανέθεσε στο ΔΡΟΜΕΑ ένα έργο επίπλωσης των εγκαταστάσεών της διάρκειας 3 ετών.

Το νέο έργο σύμφωνα με την εταιρεία επιβεβαιώνει τόσο την ικανοποίησή της για την επανειλημμένη προμήθεια επίπλων γραφείου από την εταιρία μας αλλά και τη σταθερή, συνεχή ενίσχυση της παρουσίας του ΔΡΟΜΕΑ στην Ευρώπη.