Δεν νοείται Green Deal χωρίς βιομηχανία

Δεν νοείται Green Deal χωρίς βιομηχανία

Η επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καθοριστική στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας η οποία νομοθετικά και υποχρεωτικά πλέον αλλάζει το μοντέλο της οικονομίας μας.

Σε αυτή την πορεία είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων, οι συνέργειες δημοσίου ιδιωτικού τομέα, η διασφάλιση του πεδίου του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, η ώθηση της ζήτησης σε προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης προσβάσιμης πράσινης ενέργειας.

Η βιομηχανία παγκοσμίως έχει τοποθετηθεί στο χάρτη αυτής της πορείας λαμβάνοντας υπόψη στον σχεδιασμό της, τα κίνητρα και τις φοροαπαλλαγές μέσω του IRA που παρέχουν ήδη οι ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσουν κυρίαρχο μερίδιο ειδικότερα σε κλάδους στους οποίους η Ευρώπη αντιμετωπίζει ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού όπως είναι τα χημικά, το τσιμέντο, το αλουμίνιο, ο χάλυβας και η παραγωγή ενέργειας.

Από την εμπλοκή μου και, επιτρέψτε μου να πω, την ηγεσία μου εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε Ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν το χάρτη της βιομηχανικής παραγωγής τα επόμενα χρόνια, όπως είναι η αναθεώρηση της Οδηγίας για τις ΑΠΕ (RED III-IV,V), η Τράπεζα υδρογόνου, ο Κανονισμός για την Ταξινόμηση των χημικών ουσιών και μειγμάτων (CLP), υποστηρίζω σθεναρά την άποψη ότι οι νομοθέτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και η βιομηχανία οφείλουμε να βαδίσουμε χέρι-χέρι. 

Οι νομοθέτες οφείλουμε να ενσωματώσουμε τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική πολιτική, την ανάγκη για προβλεψιμότητα (predictability) που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού επενδύσεων και αλλαγών με σχετική ασφάλεια  και την ανθεκτικότητα (resilience) στις κρίσεις που μπορεί να προκύπτουν, όπως για παράδειγμα τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, καθώς και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως συνέβη με την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πρόσφατα στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι εν λόγω κρίσεις εκτός των άλλων έχουν σημαντικές συνέπειες στο κόστος των πρώτων υλών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

Η Διακήρυξη της Αμβέρσας αποτελεί ορόσημο για την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία, καθώς υπεγράφη από χίλιες εταιρείες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και 40 σύνδεσμοι και εταιρείες από την Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό καθώς δείχνει το ενδιαφέρον αλλά και τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας να συμβαδίσει με τους Ευρωπαίους εταίρους στην εφαρμογή μιας «Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Συμφωνίας».

Οφείλουμε να ενσωματώσουμε στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία την πρόταση της Αμβέρσας για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου για Καθαρές Τεχνολογίες για τη βιομηχανία έντασης ενέργειας  (Clean Tech Fund), να διασφαλίσουμε τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, να εγγυηθούμε με όλα τα μέσα την ασφάλεια των πρώτων υλών στην ΕΕ και να αποφύγουμε τις λεπτομέρειες στο νομοθετικό πλαίσιο που προσθέτουν γραφειοκρατικό βάρος στις επιχειρήσεις και δημιουργούν εμπόδια στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας.

Από την πλευρά της, επιπλέον, η βιομηχανία θα πρέπει να κάνει το καθήκον της και να συμμορφώνεται στις διατάξεις του αναθεωρημένων κανονισμών στο εύλογο χρονικό διάστημα που προβλέπεται.

Τα σημαντικότερα βήματα που ήδη δρομολογήθηκαν περιλαμβάνουν:

  • Μέσω των προϊόντων της να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτή και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. 
  • Να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στα εργοστάσια και στα κέντρα διανομής, να κάνει χρήση της πράσινης ενέργειας και βιώσιμων προϊόντων
  • Να προωθήσει τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών που προέρχονται από βιώσιμες πηγές ή προέρχονται από την πράσινη χημεία. 
  • Να εστιάζει σε λύσεις που επιτρέπουν περισσότερη ανακύκλωση και προάγουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.  

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία είναι το σχέδιο που οφείλουμε, υποχρεούμεθα κατά τη γνώμη μου, να λάβουμε υπόψη αυτή την πενταετία κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας περιφρουρώντας με όλα τα διαθέσιμα μέσα το πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού και επιταχύνοντας τις  συνέργειες για τη δίδυμη Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση.

Η βιομηχανία από την πλευρά της οφείλει να ενισχύσει τη συμβολή της ως εταίρος στην πορεία για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων κλίμακας που συμβάλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα μας.  Η Ελλάδα μας μπορεί να είναι μία χώρα βιομηχανικής καινοτομίας στην Ευρώπη που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για να παραμείνει μια ήπειρος βιομηχανικής παραγωγής. 

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εστιάσουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης της βιομηχανίας μας.

* Η Μαρία Σπυράκη είναι ευρωβουλευτής και υποψήφια ευρωβουλευτής ΝΔ-ΕΛΚ.

Διαβάστε Περισσότερα