ΔΕΗ: Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την EBRD

ΔΕΗ: Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την EBRD

Χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ, διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ενέκριναν το διοικητικό συμβούλιό της ΔΕΗ ΑΕ και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος της EBRD για την υποστήριξη έργων υποδομών ζωτικής σημασίας και αποτελεί την έναρξη μίας πολύτιμης συνεργασίας με την Τράπεζα.