ΔΕΗ: Διαψεύδει την ύπαρξη δανείων με υποθήκη

ΔΕΗ: Διαψεύδει την ύπαρξη δανείων με υποθήκη

Αναφορές δημοσιευμάτων του τύπου σε “δάνεια που έχουν δοθεί με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ” διαψεύδει η ΔΕΗ ως παντελώς ανακριβείς.

Όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της, καμία δανειακή σύμβαση της ΔΕΗ δεν έχει ως εξασφάλιση υποθήκη παγίων περιουσιακών στοιχείων. Επιπρόσθετα, σημειώνει η εταιρεία, αναφορά σε “όρο δανειακής σύμβασης της ΕΤΕπ, που προβλέπει επιστροφή σε ρευστό ή σε μετοχές που μπορούν να εξαγοραστούν σε διάστημα έξι μηνών σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το αντίστοιχο ποσό” είναι επίσης ανακριβής.