7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

ΣτΕ: Χωριστές φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους

ΣτΕ: Χωριστές φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλουν οι σύζυγοι ή όσοι έχουν σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Β'' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας διευκολύνοντας στην πράξη διάφορα φορολογικά και όχι μόνον θέματα που προκύπτουν πολλές φορές από την κοινή φορολογική δήλωση.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το ανώτατο δικαστήριο επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν είναι αναγκαία η κοινή φορολογική δήλωση μεταξύ των συζύγων και το αιτιολογεί σημειώνοντας ότι «δεν συντρέχει λόγος, και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων».

Ερμηνεύοντας μάλιστα το δικαστήριο τη διάταξη του άρθρου 67 παράγραφος 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΔΕ) αποφαίνεται ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ' κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση φόρου περί εισοδήματός τους».

Το δικαστήριο απορρίπτει ως αναχρονιστικό τον επί δεκαετίες ισχυρισμό της διοίκησης πως η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους συζύγους οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των δηλώσεων, καθυστέρηση στην εκκαθάριση, σύνταξη διπλών χρηματικών καταλογισμών κ.λπ.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση «έχουν εκλείψει προ πολλού» οι ισχυρισμοί αυτοί, ενόψει «της αλματώδους προόδου της τεχνολογίας», αλλά και από την υποβολή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος.