Briq Properties: Σημαντική αύξηση κερδών στο εννεάμηνο

Briq Properties: Σημαντική αύξηση κερδών στο εννεάμηνο

Σημαντική αύξηση κερδών παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2021 η BriQ Properties, ενώ ισχυρή βελτίωση εμφάνισαν και τα έσοδα από ενοίκια, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης.

Ειδικότερα, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 59% κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα logistics. 

Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά 0,9 εκατ. ευρώ εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19, ενώ η αντίστοιχη μείωση του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (0,5 εκατ.). 

Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας στον τομέα των logistics αποτυπώνεται στη σύνθεση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.09.2021, η οποία ήταν 48% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 5% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.09.2020 ήταν 43% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 16% οικόπεδα και λοιπές χρήσεις. 

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 30.09.2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 116,7 εκατ. ευρώ έναντι ακίνητων αξίας 106,0 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 και 72,5 εκατ. ευρώ την 30.09.2020. 

• Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 9,6 εκατ. ευρώ οι οποίες περιλάμβαναν 5,8 εκατ. ευρώ επενδύσεις στον τομέα των logistics και 3,2 εκατ. ευρώ στον τομέα των γραφείων. 

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 71% και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 78% και ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

• Το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

• Η Εσωτερική Λογιστική Αξία Μετοχής (N.A.V / μετοχή ) που αντιστοιχεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε σε 2,42 έναντι 2,37 την 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1%. 

Τα προσαρμοσμένα μεγέθη (i) δεν περιλαμβάνουν κέρδη από αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία και (ii) περιλαμβάνουν τον ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί στην περίοδο εννεαμήνου καθώς τα αποτελέσματα εννεαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με το 100% της ετήσιας πρόβλεψης ΕΝΦΙΑ. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2021 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Την 30.09.2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν 29,1 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Η Εταιρεία την 30.09.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 0,8 εκατ. ευρώ και αξίας κτήσης 0,6 εκατ. ευρώ( 1,74/μετοχή) που αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού της κεφαλαίου.