Αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα στο 9μηνο

Αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα στο 9μηνο

Αύξηση 4,3% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε το 9μηνο εφέτος στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και τα κάµπινγκ της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο διάστημα η µέση παραµονή ανά άτοµο ανέρχεται σε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριµένα, η µέση παραµονή για τους αλλοδαπούς είναι 5,1 διανυκτερεύσεις, ενώ για τους ηµεδαπούς είναι 2,5 διανυκτερεύσεις.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην κάµπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση και µε τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε 42,5% έναντι 41,9% κατά το 9μηνο του 2014. Ειδικότερα, παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών στο σύνολο των καταλυµάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάµπινγκ κατά 4,9% και 2,4% αντίστοιχα, ενώ στους ηµεδαπούς η αύξηση είναι µικρή (2,8% στις αφίξεις και 1% στις διανυκτερεύσεις).

Το µεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης καταλυµάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάµπινγκ αναλογεί σε αλλοδαπούς τουρίστες, που έχουν το 70,9% των αφίξεων και το 83,3% των διανυκτερεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ