field_kentriki_fotografia
Αύξηση πωλήσεων για τον όμιλο Αλουμύλ το 2017

Αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 11,9%, φθάνοντας το ποσό των 226,2 εκατ. ευρώ έναντι 202,1 εκατ. ευρώ, το 2016, ανακοίνωσε για τον όμιλο η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ».

Επίσης σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση παρουσιάζεται μείωση του μικτού κέρδους κατά 0,7% περίπου, που ανέρχεται στα  46,8 εκ. (έναντι  47,1 εκ. του 2016). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν μείωση κατά 143,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν σε ζημία 6,7 εκ. περίπου (έναντι κερδών 15,4 εκ. για το 2016). Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν ζημιές  25,0 εκ. (έναντι κερδών  0,1 εκ. για το 2016) και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν ζημιές  18,1 εκ. (έναντι κερδών 0,1 εκ. για το 2016).

Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του ομίλου τη χρήση 2017, οφείλεται σε γεγονότα μη επαναλαμβανόμενα ύψους 23,4 εκ. έναντι 4,6 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2016. Συγκεκριμένα η χρήση επιβαρύνθηκε με πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 16,4 εκ. περίπου, πρόσθετες προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων  ποσού 1,1 εκ. περίπου, ζημία από καταστροφή περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρίας ποσού 0,72 εκ., ζημία από πώληση παγίων ποσού 0.4 εκ. περίπου καθώς και στην αναγνώριση απομείωσης στον πάγιο εξοπλισμό (γραμμές παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται) ποσού 4,8 εκ. περίπου. Χωρίς την καταγραφή των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν κερδοφόρα και θα διαμορφωνόταν σε 5,3 εκ. το 2017 έναντι 4,7 εκ. το 2016 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 16,7 εκ. περίπου, έναντι 20,0 εκ. για το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική σχηματισθείσα πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων και τη ζημία από διαγραφή απαίτησης από συνδεδεμένη εταιρία σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα διαμορφωνόταν σε 20,6 εκ. περίπου, έναντι 20,9 εκ. για το 2016. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις για το 2017 αυξήθηκαν κατά 5,3% περίπου, στα  128,2 εκ. (έναντι  121,7 εκ. του 2016). Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 2,1% περίπου, στα  14,9 εκ. (έναντι 15,3 εκ. του 2016). Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,0 εκ. περίπου, έναντι ζημιών 5,5 εκ. για το 2016. Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,0 εκ. περίπου, έναντι ζημιών 4,5 εκ. για το 2016.

Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Μητρικής τη χρήση 2017, οφείλεται σε γεγονότα μη επαναλαμβανόμενα ύψους 20,2 εκ. έναντι 3,5 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2016. Συγκεκριμένα η χρήση επιβαρύνθηκε με πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 14,0 εκ. περίπου, πρόσθετες προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων  ποσού 1,1 εκ. περίπου, ζημία από πώληση παγίων ποσού 0.3 εκ. περίπου καθώς και στην αναγνώριση απομείωσης στον πάγιο εξοπλισμό (γραμμές παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται) ποσού 4,8 εκ. περίπου. Χωρίς την καταγραφή των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων τα αποτελέσματα μετά φόρων θα διαμορφωνόταν σε ζημιά 0,8 εκ. το 2017 έναντι ζημιάς 1,0 εκ. το 2016 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 4,0 εκ. περίπου, έναντι 6,2 εκ. για το 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 και αναμένεται η έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.