ΤτΕ: Αύξηση 794 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα
Shutterstock
Shutterstock

ΤτΕ: Αύξηση 794 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα

καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 794 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2023, έναντι μείωσης κατά 15 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, αύξηση κατά 794 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 15 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 3,8%, τον Μάιο από 4,7% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.118 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,3% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 752 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.154 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 365 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 324 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.129 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά η έκθεση της ΤτΕ:

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας 

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 405 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάιο του 2023, ήταν θετική κατά 680 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 767 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 4,8% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα. 

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Μάιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 3,1% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 275 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 789 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2023, ήταν αρνητική κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 582 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 7,0% από 8,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 6,7% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 335 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 441 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 9,6% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 164 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 141 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Μάιο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 24 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 51 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8%, από -1,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 80 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 790 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 41 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2023.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση 

Μείωση κατά 3 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 57 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 2,3% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 794 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 15 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,3% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.118 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,3% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 752 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.154 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 365 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 


ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 324 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.129 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

 

Διαβάστε Περισσότερα