Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Από τους πιο συνεπείς επενδυτές στην Ελλάδα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Από τους πιο συνεπείς επενδυτές στην Ελλάδα

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, γεννήθηκε, μεγάλωσε, μένει Ελλάδα και το αποδεικνύει έμπρακτα καθώς αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας για περισσότερο από μισό αιώνα. Στα 56 χρόνια της λειτουργίας της η εταιρεία επενδύει σε νέα προϊόντα, που παράγονται σε διαρκώς αναβαθμιζόμενες εγκαταστάσεις, και δημιουργεί βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στους εργαζόμενους, συνεργάτες, τοπικές κοινωνίες και καταναλωτές.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει επενδύσει στην κυκλοφορία νέων προϊόντων που δημιουργούν και αναπτύσσουν νέες κατηγορίες κατανάλωσης και καλύπτουν αναδυόμενες διατροφικές συνήθειες όπως τα προϊόντα με χαμηλό ή/και χωρίς αλκοόλ. Επιπλέον η εταιρεία επένδυσε σε νέα προϊόντα που καλύπτουν νέες γευστικές συνήθειες όπως η παραγωγή μηλίτη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τα σήματα Μηλοκλέφτης και Strongbow. Η κυκλοφορία νέων προϊόντων από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία δημιουργεί προστιθέμενη αξία για μία σειρά από παραγωγούς και επαγγελματίες της εφοδιαστικής της αλυσίδας με δεδομένο ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί ελληνικές πρώτες ύλες και Έλληνες προμηθευτές.

Οι επενδύσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας λειτουργούν ως μέσο δημιουργίας πολλαπλασιαστικών οφελών για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η εγχώρια παραγωγή μηλίτη που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2019 και υποστηρίχθηκε από μία επένδυση της τάξης του €1,5 εκατ., υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει συνολικά στη δημιουργία 65 νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και άνω των €2 εκατ. επιπλέον προστιθέμενης αξίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής μήλου για την παραγωγή του μηλίτη είναι ελληνική εταιρεία. Μάλιστα ιδιαίτερη αξία έχει ότι πιστοποιήθηκε από τον Όμιλο HEINEKEN, στον οποίο ανήκει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ως διεθνής προμηθευτής, γεγονός που του δίνει δυνατότητα να λειτουργήσει ως προμηθευτής και για εταιρείες του Ομίλου σε άλλες χώρες. Αντίστοιχα και οι υπόλοιπες πρώτες ύλες (μπουκάλι, κουτί, καπάκι, ετικέτα) είναι 100% ελληνικές και εδώ.

Συνολικά, την περίοδο 2010-2018, οι επενδύσεις της εταιρείας έφτασαν τα €153 εκατ. Ουσιαστικά, η εταιρεία υλοποίησε ένα επενδυτικό σχέδιο που ξεπέρασε €153 εκατ. μέσα στην περίοδο της κρίσης όταν η Ελλάδα γνώρισε τη μεγαλύτερη από-επένδυση στην ιστορία της.

Η καρδιά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ωστόσο συνεχίζει να χτυπά «ελληνικά» με έμπρακτη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η σχέση εμπιστοσύνης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με την ελληνική οικονομία ανανεώθηκε με το νέο τριετές πλάνο επενδύσεων της εταιρείας (2019-2021) που φτάνει τα €43 εκατ. Μέσω αυτού, στην τριετία που διανύουμε, η εταιρεία θα εστιάσει ακόμα περισσότερο στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, την ενίσχυση των εξαγωγών και τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής με νέα πληροφοριακά συστήματα αλλά και τη δημιουργία υποδομών για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας.