Απομακρύνεται η ύφεση από την Ελλάδα

Απομακρύνεται η ύφεση από την Ελλάδα

Η λέξη ύφεση είναι ίσως αυτή τη στιγμή το πλέον παγκοσμίως αναζητούμενο θέμα στο Google. Ο κόσμος ψάχνει να μάθει τι είναι, πότε θα έλθει, είναι αναπόφευκτη, πόσο άσχημη θα είναι, ποιους κλάδους θα χτυπήσει και πώς θα τους χτυπήσει.

Η ύφεση προφανώς έχει μία γεωγραφική και χρονική αναφορά. Αλλιώς (χρόνος, βάθος φύση) εκδηλώνεται στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Παρόλο μάλιστα που η Ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται στενά συνδεδεμένες με τις ΗΠΑ είναι σφόδρα πιθανόν να εμφανιστούν φαινόμενα «αποζευγαροποίησης» δηλαδή οι δύο γεωγραφικές οντότητες να μην λειτουργήσουν απέναντι στην ύφεση με τον ίδιο τρόπο κυρίως διότι οι αιτίες που προκαλούν την ύφεση δεν επενεργούν με τον ίδιο τρόπο.

Έτσι στις ΗΠΑ ο σοβαρότερος παράγοντας που είναι υπεύθυνος για την πιθανή έλευση της ύφεσης θα είναι η FED, στην Ευρώπη είναι η παροχή των Ρωσικών ενεργειακών εισροών. Στην Ελλάδα οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την ύφεση έχουν δευτερογενή και ασθενέστερο χαρακτήρα όπως είναι κυρίως η πρόκληση ύφεσης στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Η ύφεση πάντως συζητείται για τις ΗΠΑ το 2023 με μία πιθανότητα γύρω στο 40%, ενώ στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί κυρίως από την απρόσκοπτη εισαγωγή των Ρωσικών ενεργειακών εισροών. Εάν υπάρξει περικοπή τους, η Ευρωπαϊκή οικονομία και κυρίως οι κεντρικές ευρωπαϊκές οικονομίες θα οδηγηθούν άμεσα σε ύφεση.

Η Ελλάδα έχει σχετικές εναλλακτικές πηγές προμήθειας αερίου λόγω της θαλάσσιας γεωγραφικής της θέσης και συνεπώς δεν κινδυνεύει κατά τρόπο καθοριστικό από το εμπάργκο αερίου αν και βεβαίως θα υποφέρει. Εξάλλου ο εφοπλιστικός της στόλος (καινούργιο πεδίο ανάπτυξης νέων πολιτικών), θα μπορούσε, σε ένα βαθμό, να βοηθήσει στην αποφυγή ατυχήματος στις πετρελαϊκές εισροές.

Συγχρόνως ο τουρισμός έχει ανακάμψει κατά τρόπο εντυπωσιακό. Τα αεροδρόμια με τη διοίκησή τους και με την εξαιρετικά επιτυχημένη πολιτική απασχόλησης της περιόδου του COVID, λειτουργούν κανονικά όπως και ο Ελληνικός ξενοδοχειακός τομέας ο οποίος ευνοείται και από την αποδυνάμωση του ευρώ! Ένα 10% αύξηση σε εισπράξεις σε σχέση με το 2019 είναι σχεδόν ρεαλιστικό πλέον αν δεν συμβεί κάτι άλλο έκτακτο γεγονός γεωστρατηγικού χαρακτήρα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Παρακολουθούμε τις προβλέψεις 25 οίκων και οργανισμών για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας το 2022. Υπό κανονικές λοιπόν συνθήκες, όχι νέα κρίση, το max των προβλέψεων δείχνει 6,2% (!), το min 1,9% χωρίς αρνητική πρόβλεψη. Η μέση συναινετική πρόβλεψη είναι 4% ενώ πριν ένα μήνα η ίδια πρόβλεψη έδειχνε ένα μέγεθος γύρω στο 3,5%. Το 2023 η μέση συναινετική πρόβλεψη από 4,0% γίνεται 3,0% κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης του 2022.

* Π.Ε. Πετράκης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ